На 5 и 6 май във Виена се проведе 124-та сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа, на която бе отбелязана и 65-годишнината на организацията.

Основните теми на форума бяха състоянието на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона в Европа, както и ситуацията в Украйна, съобщиха от МВнР.

Българската делегация беше ръководена от министъра на външните работи, Кристиан Вигенин. В изказването си той постави акцент върху необходимостта от придържане към междуправителствения характер на Съвета на Европа и усъвършенстване на съществуващите мониторингови механизми на Организацията.

Министър Вигенин подкрепи инициативите на Съвета, насочени към намирането на мирен изход от кризата в Украйна. Той поиска Международният съвещателен панел на Съвета на Европа да разследва драматичните събития в Одеса, като подчерта, че можем да покажем солидарност и състрадание към украинският народ, като му помогнем да стигне до истината за това ужасяващо престъпление.

Външният министър отбеляза важността да се предприемат спешни мерки за деескалация на напрежението и нуждата от конституционна реформа с оглед на подкрепа на принципа на разделението на властите, засилване на демокрацията и утвърждаване на правовата държава, като допълни необходимостта от включването на малцинствата в тези процеси.

Останалите въпроси от дневния ред на сесията включваха гарантирането на дългосрочната ефективност на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, сътрудничеството между Съвета на Европа и Европейския съюз, и политиката на Съвета на Европа към съседните региони.

В последната точка на сесията Австрия предаде ротационното шестмесечно председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа на Азербайджан. България ще поеме ротационното председателство на Комитета на министрите на СЕ през втората половина на 2015 г.