Върховният административен съд /ВАС/ излезе с окончателно решение да продължи изграждането на регионално депо за битови отпадъци край Ямбол, съобщиха от общинската пресслужба.

Петчленен състав на съда е отхвърлил подадената жалба на екологично сдружение срещу изграждането на депото, която блокираше строителството му. Според върховните съдии няма необходимост да се прави оценка за въздействието на обекта върху околната среда /ОВОС/ при предстоящото изграждане на охранителен канал, на трасе за канализация и система за движение на инфилтрата, както и на подземен електрически кабел. Тези съоръжения не попадат в защитена зона и не съществува вероятност да бъдат унищожени или увредени природни местообитания и популации на редки растения и животни.

Изграждането на регионалното депо, в което ще се събира сметта на пет околни общини, бе спряно в продължение на година и половина до разглеждането му от ВАС. Това доведе до финансови санкции за община Ямбол в размер на близо един милион лева, наложени заради неизпълнение на директиви на Европейския съюз, поясниха от общината.