Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Александър (Алекс) Алексиев срещу решението на ЦИК, с което комисията обяви за недействително собственото си решение за регистрацията му като кандидат за евродепутат.

Алексиев бе издигнат за евродепутат от Инициативен комитет. ЦИК първо го регистриран, но после отмени решението си, защото не отговарял на изискването за 5 години уседналост.

В своето решение ВАС приема, че Изборният кодекс позволява само в два случая ЦИК да се отклони от общото правило, че не може сама да обявява решенията си за недействителни. Алекс Алексиев не попада в тези две хипотези.

За да потвърди решението на ЦИК за дерегистрация обаче съдът използва Закона за нормативните актове, чиято аналогия била възможна поради сходността на случаите и поради съответствие с целта на закона.  По силата на тази аналогия, ЦИК може и в непредвиден от Изборния кодекс случай сама да обяви решението си за недействително, което и било сторено в случая с Алексиев.

Съдът не приема, че ЦИК е извършила нарушение на Директивата на ЕС, която регулира материята за изборите за членове на Европейския парламент. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 1993 година допуска националното законодателство да предвиди ограничение на пасивното избирателно право, свързано с “пребиваването” на съответния гражданин на територията на ЕС.

Същевременно обаче, Изборният кодекс въвежда друг критерий, според който изискването кандидатът да е живял “най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”. Това означава той да е бил адресно регистриран – по постоянен и настоящ адрес, на територията на България или в друга държава-членка на ЕС. Алексиев има постоянен адрес в България, но според ГРАО неговият настоящ адрес е в САЩ.

По настоящото дело ВАС допусна свидетел, който заяви, че Алекс Алексиев живее постоянно в България повече от 2 години. Но съдът прие, че това е без значение, тъй като липсва регистрация по настоящ адрес на Алекс Алексиев в България.

Алексиев е известен като дясно мислещ анализатор, автор на книги и син на известния поет, художник и издател Райко Алексиев (убит през 1944 година). Преди 10 ноември 1989 година Алексиев живее в САЩ и работи за Ранд корпорейшън, по-късно става шеф на българската секция на Радио Свободна Европа.

Никой не се изненада от решението на ВАС, което потвърди незаконните действия на ЦИК. Българското общество отдавна е свикнало с отсъствието на нормата върховенство на закона. По този начин Eвроизбори – 2014г. бяха опорочени, не само с противозаконни действия, но и като неизпълнение на европейските правила и директиви”, коментираха от инициативния комитет на Алексиев.

 

Според членовете му юридическото опорочаване на изборите е съчетано и с политическо.

 

“Идеите, анализите и прогнозите, които представи Алекс Алексиев в тези няколко дни на предизборна кампания, очевидно раздразниха партиите на статуквото, което доведе до политическо решение той да бъде отстранен. Наблюдаваме от управляващите, политика, която вместо да формулира и защитава държавните интереси, обслужва интересите на Кремъл”, допълниха от комитета.