Върховната административна прокуратура атакува в съда цени на ВиК услугите в някои области в страната.

Протестите на ВАП са подадени на 22 и 28 декември в Административен съд София-град, съобщиха от държавното обвинение. Те са срещу решения на КЕВР от 30 ноември т.г., с които се одобряват бизнес плановете за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2012 г. за областите Бургас, Ямбол и Враца. Според решенията на КЕВР цените се повишават без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и се одобряват цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 – 2021 г., освен това се приема анализ за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за всяка година от бизнес плана и т.н.

От ВАП са установени съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като КЕВР се произнася по бизнес-планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по ВиК, съобразно правилото на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите. Спазването на цитираното нормативно изискване е безусловно задължително, включително в случаите, в които след първоначалното съгласуване в бизнес-плановете от асоциациите по ВиК, от оператора на ВиК услуги се внасят корекции, променящи одобрените параметри“, уточняват от прокуратурата. И добавят, че по този начин от КЕВР са пренебрегнати повелителни правни норми с цел да се осигури вземането на решения за удовлетворяване на исканията на посочените ВиК оператори.