Бюджетът за издръжка на съдилищата ще привърши до две седмици. Това стана ясно по време на заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък, съобщава “Правен свят”.

 

Както е известно, спрямо миналата година издръжката за съдилищата е по-малко с 55 на сто. Само Софийският районен съд дължи 900 000 лева за експертизи и други разходи.

 

Темата бе повдигната по повод докладване на искане на административния ръководител на Районен съд-Раднево, който настоява да бъдат осигурени средства за подмяна на дограма, обзавеждане на кабинет и доставка и монтаж на охранителни камери. Не стана ясно каква точно сума е необходима, но пък се разбра, че шефът на съда със собствени финанси е обзавел кабинета си.

 

Председателят на бюджетната комисия Михаил Кожарев добави, че дограмата на сградата е в изключително лошо състояние, а съдът в Раднево няма никаква възможност за каквито и да е средства, с които да покрие разходите по енергийната ефективност.

 

Това даде повод на Галина Карагьозова да попита правосъдния министър Зинаида Златанова какво става със съгласувателната процедура по искането на ВСС за отпускане на допълнителни 19 млн. лева за издръжка, а колегата й Димитър Узунов вметна, че съдилищата имат пари само за още 2 седмици.

 

Златанова обясни, че от вчера не се е интересувала, но още днес ще го направи. После попита ВСС кое искане е по-важно – 19 млн. лева за издръжка или 25 млн. лева за увеличение на заплатите.

 

Членовете на съвета единодушно заявиха, че и двете искания са важни, още повече, че в някои държавни институции имало увеличение на заплатите, каквито информации излезли по медиите. Златанова отговори, че всичко опира до възможностите на бюджета и отново попита кое от двете искания да се осигури по-бързо.

 

Членовете на съвета отговориха – издръжката, защото плащанията на места вече са спрени. Освен това издръжката засяга интересите на всички граждани и юридически лица. Специално подчертаха обаче, че държат и на искането си за допълнителни средства за увеличение на заплатите, защото в системата се създава напрежение от сравнението, че в други държавни органи има увеличение.

След тези изказвания правосъдният министър Зинаида Златанова бързо напусна заседанието на съвета, а ВСС одобри отпускането на допълнителни средства за съда в Раднево.