Проблемите между банките и клиентите ще бъдат обсъдени на съвместно заседание на парламентарната комисия за бюджет и финанси и за взаимодействие с граждански организации и взаимоотношения. Сред едно от най-обсъжданите предложения е обвързването на лихвите по кредитите с някои от пазарните индекси, за да може потребителят винаги да е наясно с начина, по който се образува и променя цената на неговия заем. Сериозен проблем е и огромният брой на хората, които не могат да погасяват ипотечните си вноски и са изправени пред загуба на жилището си.
За промени в законовите текстове, които регламентират образуването на цената на кредитите, работят група депутати, сред които и Румен Гечев от Коалиция за България. В началото на месеца той обясни основната цел в „Седмицата” на Дарик.

„В момента в лихвата има един компонент, който се определя от кредитния съвет, разбирайте преди това и от управителния съвет на банката. Всяка отделна банка решава каква е цената. Компонентът се нарича цена на кредитния ресурс. Ние считаме, може би не всички, но доста банки злоупотребяват и определят тази цена в зависимост от това колко парички им трябват като печалба, за да реализират и да покрият балансите си, и да реализират остатъчна печалба за пред акционерите. Ние казваме, че това не е европейско, никъде не се прави така и искаме този компонент да се информира на пазарна основа”, заяви Гечев.

По отношение на проблема с невъзможността да се погасяват вноските по ипотеката, Гечев работи по промени, които ще задължат банката да продаде жилището на пазарни цени, а не под себестойността на имота.

Управляващите работят и по текстове, според които малките заеми до 400 лева също ще бъдат вкарани в Закона за потребителските кредити. Преди време обаче вицепремиерът Даниела Бобева отхвърли възможността да се въведе таван на лихвите по бързите кредити.

„Защото тези, които предоставят кредити, са достатъчно гъвкави и такива мерки рядко дават значителен краен ефект. По-скоро трябва да се работи върху засилване на защитата на потребителите и това те да бъдат по-равнопоставени във взаимоотношенията си”, каза тя.

На базата и на евродиректива се работи по допълнително опростяване на стандартизираните договори с банките.