От 31 декември тази година България ще прекрати участието си в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, а от 1 ноември ще се включи с до 110 военнослужещи в новата мисия на НАТО в страната – „Решителна подкрепа”. Това решение се очаква да се вземе на днешното заседание на служебният кабинет.

В дневния ред е включен и анализ на изпълнението към края на третото тримесечие на Плана с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.

Планът включва 219 мерки, а данните сочат, че 47 не са изпълнени в срок, което е близо 30% неизпълнение.