България и Турция са постигнали договореност за пълна либерализация на разрешителните режими за автомобилните превози между двете страни. Това е договорено по време на продължилите почти 8 часа преговори между министрите на транспорта на България Данаил Папазов и на Турция Лютфи Елван.

Ще бъде изготвена напълно нова междуправителствена Спогодба за транспортните превози, тъй като съществуващата е от 1977-ма година.

Започва поетапно въвеждане на пълна либерализация, която ще обхване на първия етап всички двустранни транзитни разрешителни, съобщи за БНР  министър Папазов.

Новата междуправителствена спогодба за транспортните превози трябва да бъде готова до края на месец април. Тя ще позволи да се дават по-голям брой разрешения за превози до трети страни.

От първи март се създава и кол център, който ще работи в двете автомобилни администрации на България и на Турция, и  ще бъде на разположение на българските и турските превозвачи по всяко време на денонощието.

Миналата седмица бе блокирана българо-турската граница, която се отпуши след като страната ни предостави допълнителни разрешителни.