В Международния ден на доброволеца от Българския червен кръст, най-голямата хуманитарна организация у нас настояват за спешни промени в законодателството по отношение на доброволческите инициативи. Д-р Славита Джамбазова, заместник-генерален директор на БЧК и ръководител на дирекция „Организационно развитие и стратегическо планиране” заяви пред Дарик, че липсата на закон за доброволчеството създава пречки на желаещи да участват в обучителни и организационни програми.

Д-р Джамбазова настоява законопроекта за доброволчеството да бъде разгледан и приет от народните представители възможно най-скоро. По думите й желаещите да участват в различни програми, трябва да отделят от своето свободно време.

В миналото в кодекса на труда имаше пет дни, които бяха за обучение, и три дни за работа. Сега такава възможност няма. Даже доброволецът трябва съчетава нещата така, че това да е за сметка на неговото свободно време“, заяви д-р Джамбазова.

Тя допълни,че няма и фиксирано заплащане за участниците в доброволчески организации:

Нещо, което, разбира се, би създало по-високи възможности за хората да доброволстват. Но не просто да доброволстват, но и да бъдат достатъчно подготвени“.

Според статистиката активността на доброволците в България до 2011 година е 3%, като се наблюдава положителна тенденция на покачването й до 7 на сто през 2013 година. С въвеждането на регламентирани условия от Червения кръст се надяват броя на желаещите да помагат да се увеличи.