Цената на природния газ ще бъде 630 лева за 1000 куб. метра без акциз и ДДС, което е запазване на нивото спрямо последните три месеца на тази година, прогнозира Булгаргаз.

Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените.

Окончателното предложение на “Булгаргаз” ЕАД за цената на природния газ за І-во тримесечие на 2014 г., ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 11 декември тази година.