Европейската комисия предупреди във вторник България, че трябва да предприеме мерки за предотвратяване на бюджетни и енергийни проблеми, срещу недостига на квалифицирана работна ръка заради лошото образование, както и да разработи и въведе по-ефективни политики по заетостта и отпускането на обезщетения за безработица. Сред общо шестте препоръки към страната ни, одобрени от Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, са и за изготвяне на дългосрочна стратегия за пенсионната реформа, за подобряване на бизнес средата и образованието.

Още преди месец, в ежегодно издаваните препоръки към отделните страни в рамките на европейския семестър, за България беше записано, че трябва да засили бюджетните мерки с оглед на възникващите отклонения от евроизискванията.

Сега препоръките бяха официално одобрени като присъстващия на Съвета финансов министър Петър Чобанов отказа коментари по тях.

Според Брюксел, България трябва да укрепи бюджетната си стратегия през 2015 г. и да въведе цялостна данъчна стратегия за повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сивата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията.

На страната ни се препоръчва да продължи планираното годишно увеличение на законоустановената пенсионна възраст, което бе спряно от кабинета на Пламен Орешарски временно. Вдигането на възрастта за пенсия трябва да е обвързано с очакваната продължителност на живота в дългосрочен план, като същевременно се премахнат възможностите за ранно пенсиониране и се въведе еднаква законоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените.

Нашата страна трябва да въведе по-строги показатели и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност, например чрез по-добро отчитане на остатъчната работоспособност на подалите заявление за получаване на такава пенсия. Необходимо е да се осигури ефективно спрямо разходите предоставяне на здравно обслужване, включително чрез подобряване на ценообразуването за услугите в областта на здравеопазването при обвързване на финансирането на болниците с резултатите, ускоряване на оптимизирането на болничната мрежа и развиване на възможностите за извънболнично лечение, препоръчва още ЕК.

Комисията настоява още Агенцията по заетостта да насочи по-сериозно усилията си към намиране на работа на нискоквалифицираните и възрастните работници, дългосрочно безработните и ромите, които са най-уязвими на пазара на труда. Обръща се внимание и на нуждата мерките за заетост да достигнат младите хора, които нито работят, нито учат и не са регистрирани като безработни.

В същото време страната ни трябва да реформира политиките си по определяне на обезщетенията за безработица и социалното подпомагане, така че да стимулират хората да си намерят работа. Необходим е широкообхватен преглед на минималните осигурителни прагове, за да може системата да не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицирани служители. Препоръчва се нашата страна да изготви след консултации със социалните партньори прозрачни насоки за изменение на законоустановения размер на минималната работна заплата, като се отчита въздействието й върху трудовата заетост и конкурентоспособността. С цел намаляване на бедността трябва да се подобри допълнително достъпността и ефективността на социалните услуги и трансфери за децата и възрастните хора, посочва Брюксел.

ЕК настоява България да приеме Закона за училищното образование, който поредно правителство не може да прокара, и да продължи реформите в областта на професионалното и висшето образование. Страната ни трябва да насърчава партньорствата между образователните институции и деловите среди, така че резултатите да отговарят по-добре на потребностите на пазара на труда. Също така трябва да увеличи усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите, и да прилага стриктно правилата, които обвързват плащането на детски надбавки с участие в образованието.

Подобряването на бизнес средата чрез по-малко бюрокрация, въвеждане на електронно управление, подобряване на системата за възлагане на обществените поръчки и по-рационални действия при просрочени плащания и несъстоятелност, предлага още ЕК. Препоръчва се и подобряване качеството и независимостта на съдебната система, както и засилена борбата срещу корупцията.

На България се препоръчва и разширяване на реформата в енергетиката за повишаване на конкуренцията, пазарната ефективност, прозрачността и енергийната ефективност. Трябва да се намали дела на регулирания от държавата пазар, да се увеличат усилията за създаване на прозрачен пазар на едро за електроенергия и природен газ, постепенно да се премахнат квотите за производство на ток за бита и да се засили капацитетът на енергийния регулатор.

Отново се препоръчва да ускорим проектите за междусистемните газови връзки със съседните ни държави, за да сме по-подготвени за прекъсване на доставките.

При пристигането си в сградата на Европейския съвет, финансовият министър Петър Чобанов отказа какъвто и да било коментар. Такъв не бе направен и след срещата, предаде БНР.

В същото време в интервю за телевизия CNBC Чобанов твърди, че международната инвеститорска общност има доверие в България заради силните й макроикономически и фискални показатели.

“Българската общественост е наясно, че държавата стои зад банковия сектор и го подкрепя с всички възможни ресурси. Одобрената от Европейската комисия държавна помощ даде възможност да осигурим незабавна ликвидност на застрашената от атаки банка в случай на необходимост“, казва финансовият министър в интервюто, цитирано от подопечното му ведомство.

Той опровергава опасенията за нова банкова атака, като основание за това давал успехът на последната емисия външен дълг, която беше пласирана на международните капиталови пазари. “Добрата цена на облигациите, ниската доходност, спредът спрямо осреднения лихвен суап и спрямо германските федерални облигации показват, че международната инвеститорска общност има доверие в България“, коментира Чобанов.