Европейската комисия нареди на България да анулира част от сключените между януари 2007-януари 2009 г. 132 сделки по замяна на държавни горски имоти, или да изиска обратно “държавната помощ”, която са получили някои фирми.

Наказателната процедура срещу България започна в началото на 2010 г. след скандалите с придобити от определени бизнесмени за жълти стотинки държавни гори. Страната ни бе заплашена от милиардни глоби заради това, че е продала тези терени по административно определени цени и по този начин е епредоставила нерегламентирана държавна помощ на конкретни фирми.

Обявеното заключение е, че практиката да се заменят частни горски имоти с държавни при административно определени цени, които не се актуализират редовно и не са съобразени с пазарните, е несъвместима с правилата на ЕС за държавната помощ. Действащото тогава у нас законодателство е дало селективно предимство на определени предприятия, което е довело до нарушаване на конкуренцията, гласи решението на Еврокомисията.

То не предвижда налагане на глоба от Брюксел, а задължава България или да анулира определени сделки, или да си възстанови обратно от получателите стойността, която се счита за недопустима държавна помощ.

Няма обаче да бъдат засегнати всичките 132 заменки, а значително по-малък брой.

От Комисията обясняват, че физическите лица, които не извършват стопанска дейност, свързана със заменените горски имоти, остават извън това изискване. Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило 200 хиляди евро в рамките на три години, това не се счита за държавна помощ и също не подлежи на възстановяване.

От ЕК не уточняват колко ще са засегнатите заменки и каква сума се смята за държавна помощ и трябва да бъде възстановена.