Започва подготовката на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ, за приложение на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.

През следващата година хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна система. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ.

След като системата провери дали документът е валиден, ще обработи данните от него и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно изпрати информация за това в Централното управление на НЗОК. Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.

Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват, се посочва в съобщението.

Източник: БТА