Препоръките, отправени от Европейския банков орган (ЕБО), нямат задължителен характер.

За това съобщават от БНБ, след като от ЕБО са изпратили писмо до централната банка и до Фонда за гарантиране на влоговете с препоръка да започне изплащането на гарантираните влогове в поставената под специален надзор КТБ. Препоръката беше изплащането да започне до 21 октомври.

Днес от централната банка заявяват, че са отговорили на ЕБО, като припомнят позицията си, че според българското законодателство изплащането на влогове може да стане само след отнемане лиценза на една банка, което не е факт.

Освен това от БНБ напомнят, че отнемането на банков лиценз подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Именно единствено чрез отнемането на лиценза БНБ може да установи дали депозитите в една банка са неналични –

дефиниция, на която се позовават от ЕБО, обясняват от централната банка.

От там допълват и че тези законови ограничения са валидни и за Фонда за гарантиране на влоговете, който не може да започне изплащане без отнет лиценз на съответната банка.

“Освен това такова решение предполага изразходване на средства на Фонда за милиарди левове и не би могло да бъде взето без ясно правно основание в националното законодателство”, посочват от БНБ.

От там подчертават, че въпреки посочените от ЕБО, а и преди няколко месеца от ЕК несъответствия между европейското право и българските закони по въпроса с изплащането на гарантираните влогове, промяната на това положение не е в компетенциите нито на централната банка, нито на Фонда.

В отговора до ЕБО се допълва и че в националното законодателство не са налице разпоредби и процедури, които оправомощават БНБ да даде възможност за частичен достъп до депозити.