Около 80 млн. лева просрочени заплати дължат работодателите на служителите си, като само за миналата година дължимите, но неизплатени възнаграждения са общо 69 млн. лв., съобщи социалният министър Хасан Адемов след заседанието на тристранния съвет.

На него бяха обсъдени предложения за промени в Кодекса на труда, според които работодателят е длъжен да изплаща в срок цялата заплата на служителя си, а не само 60% от нея. Според Адемов трябва да се потърси решение на проблема. “Трябва да се търсят възможности извън хипотезите в член 249 на Кодекса на труда за гарантиране на възнагражденията на работници и служители”, категоричен е министърът.

Други проектотекстове предлагат работодателят да няма право да уволнява работник до шест месеца след приключване на съдебен спор, както и всички, които имат собственост в дадено предприятие, да носят солидарна отговорност към просрочията.

Бизнесът се противопостави на тези текстове с аргумента, че не може човек, който има три акции от едно предприятие и не е участвал във вземането на решенията да носи солидарна отговорност. По отношение на забраната за уволнение, бизнесът също се противопостави с аргумента, че в крайна сметка работникът може да е изгубил делото и оставането му във фирмата да пречи на работата на останалите.

КНСБ като цяло подкрепи текстовете, но призна, че трябва да се направят корекции. Според синдикатите Гражданско-процесуалният кодекс е механизмът, през който трябва да бъде гарантирано правораздаването и казусът, че когато служителят има своите основания, може бързо да се възмезди, а не през допълнителни норми в Кодекса на труда. Именно това предлагат синдикатите като решение. Освен това те искат отдавна да бъдат нанесени промени в закона за гарантиране на вземанията за случаите на несъстоятелност на работодателя.

Според Пламен Димитров, когато се стигне до несъстоятелност на едно предприятие, работниците трябва да са първи в листата на кредиторите.