Вече водните дружества няма да изискват от клиентите си, които оспорват размера на сметката, да я плащат предварително и чак след това да разглеждат жалбата им. Също така вече няма да имат право да определят по свое усмотрение потреблението на клиентите си, чиито водомери са били неизправни, а ще спазват министерска наредба. Водоснабдителните и канализационни (ВиК) фирми в цялата страна обаче вече ще имат правото да отчитат на три месеца водомерите на клиентите си като им пращат две прогнозни и една изравнителна сметка. В момента това прави само “Софийска вода”, след като на ЧЕЗ бе забранено същото след недоволство на потребителите.

Това предвижда проектът за нови общи условия за 51ВиК, които Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще разгледа на заседанието си в четвъртък.

Водните оператори ще продължат да вземат такса за повторно пускане на водата на клиенти, които не са си плащали сметките и водомерите им са били пломбирани, докато в същото време ДКЕВР смята да отмени идентичната такса за електроразпределителните мрежи, срещу което твърдо са от ЕВН, ЧЕЗ и “Енерго-Про”.

Поправките в общите ВиК-условия идват след сигнал на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за неравноправни клаузи.

В момента при неизправен водомер месечното количество изразходвана питейна вода се определя по ред и начин, определени от съответното ВиК, които обаче по-скоро третират клиента като крадец, смятат от КЗП. Сега при кражба или повреда на водомера ще се начислява за плащане количество, което е сравнимо с изразходваното за същия период на предходните три години.

Променя се и сегашното задължение на клиента първо да плати начислената му сметка, с която той може и да не е съгласен, после да подаде жалба, с която да я оспори, и ако тя се окаже основателна, дружествата да му възстанови разликата от плащането. Вече обжалването на сметка ще спира плащането й до разрешаване на спора.

ВиК-операторите също така вече ще могат да си намалят разходите за инкасатори, тъй като ще са длъжни да засичат водомерите “поне веднъж на три месеца”. Това означава, че ще могат да пращат прогнозни и изравнителни сметки.