При предсрочно погасяване на ипотечни кредити няма да се плащат наказателни такси, обезщетения или неустойки. Това записаха депутатите в сряда, като приеха окончателно промените в Закона за потребителския кредит.

Това ще важи и за договори за кредити, които са сключени преди влизането в сила на промените. Всички останали новоприети разпоредби в закона не се прилагат за старите договори, решиха още депутатите.

Редакцията на този текст бе внесена от депутата от левицата Янаки Стоилов. Предложението на негови колеги, която срещна отпора на експертите, включително и народни представители от левицата, бе всички приети промени в закона да важат и за вече сключени договори, което можеше да доведе до хаос в банковата система, ако започнат да се предоговарят няколкостотин хиляди договора..

В крайна сметка бе прието, че след 12 месеца от сключването на договора потребителят може да погаси предсрочно кредита си, без да плаща неустойки и наказателни такси.

Пред журналисти Янаки Стоилов обясни същността на приетия текст:

“Промяната в Закона за потребителския кредит дава възможност при запазване на сегашните договори между банките и кредитополучателите тези, които имат желание и възможност, да погасят своите кредити без плащане на такси, обезщетения и неустойки за предсрочното изпълнение на предвидените задължения”, каза депутатът.

“Наказателните лихви отпадат, стига тези, които дължат средствата, да могат да ги погасят. В закона се предвиждат няколко допълнителни изисквания. Те са описани – трябва да е преминал определен срок от сключване на кредита (най-малко 12 месеца), банките имат възможност да начисляват такса за преизчисляването, но това ще става по начина, по който и за новите кредити”, продължи той.

Според Стоилов промените няма да нарушат стабилността на банковата система и едновременно с това може да бъде допълнително раздвижен кредитният пазар, защото някои потребители могат да погасят сегашните си задължения като сключат нови договори в същата или конкурентна банка.

Янаки Стоилов поясни и защо не е бил приет вариантът на негови колеги. “Предложението беше кредитополучателите да поискат от банките предоговаряне на условията. Това не гарантира техните интереси, защото банките могат да предложат нови условия, но при по-високи лихвени нива”, каза той.

“Тези предложения привидно са привлекателни, но реално те не създават допълнителни гаранции за кредитополучателите. Тези условия отново трябва да се предлагат от кредитора, а те на практика могат да не са по-изгодни”, допълни Янаки Стоилов.

По думите му, правото поначало се основава на принципа, че трябва да се стимулира доброволното и срочно изпълнение, а дори и предсрочното изпълнение, а през годините принципът е бил променен така, че този, който си изпълнява задълженията, трябва да плати допълнително за това.

По-късно депутатът от БСП Румен Гечев, един от авторите на промените в Закона за потребителския кредит, обясни пред журналисти, че след влизането им в сила хората с вече сключени договори за ипотечен кредит ще могат да сменят банката си, ако сметнат, че са намерили по-подходящи условия.

Все пак има една бариера и тя е юридическа – при смяната на банката трябва да се плащат наново такси, нотариални заверки и да се правят оценки на имоти, които са от 1800, 2000 до 3000 лева, посочи депутатът. По повод на опасенията, че са приети текстове, които действат със задна дата, което е недопустимо, Гечев каза, че по отношение на вече сключени договори промяната, както е записана, е в рамките на конституцията и закона. На практика тя дава възможност, а не задължава.

Гечев посочи, че по експертна оценка най-вероятно до една трета от договорите не съдържат наказателни клаузи за предсрочно погасяване. Обикновено това са договорите преди кризата от 2008 г., но от 2008 г. насам сме сигурни с доста висока степен, че почти всички договори са имали клаузи за наказателна лихва, която се е движила от 3 до 5 процента, но по-скоро между 4 и 5 процента, уточни Румен Гечев.