Без наказателни лихви при предсрочно погасяване на жилищен кредит

Без наказателни лихви при предсрочно погасяване на жилищен кредит. Това предвиждат нови правила по договорите за кредити на жилищните имоти, за които Европейският парламент даде предварително одобрение във вторник. Еворпарламентът отложи окончателното гласуване, за да се увери, че законодателството ще бъде правилно приложено във всички страни членки на Евросъюза.

Всяка страна обаче може да предвиди право на справедливо и обективно обезщетение за банките при предсрочно погасяване на кредита, ако има риск от икономическа загуба за заемодателя. Когато държава членка въведе такива условия, те не бива обаче да затрудняват или оскъпяват твърде много кредита. Дава се право на всяка страна да избере максимален размер на дължимото обезщетение, или максимални срокове, след чието изтичане банките да не може да предявяват иск за такова обезщетение.

Договорите за кредитите с жилищни имоти обхваща ипотечните заеми върху жилищни сгради, жилищни сгради с офис площи и земя за строеж. Някои от изискванията му ще могат да бъдат адаптирани към различните обстоятелства на ипотечните и имотните пазари в отделните страни-членки, но информацията, която се предоставя на купувачите, ще трябва да бъде представена по последователен начин навсякъде в Европейския съюз.

Преди подписване на договора

Всеки, който се интересува от ипотечен кредит в ЕС, ще трябва да получи сравнима информация за наличните продукти и да бъде запознат с общите разходи и дългосрочните последици от тегленето на кредита, предвиждат новите правила.

Освен това желаещите да вземат заем ще имат задължителен 7-дневен период за обмисляне преди подписването на договора или право на отказ в рамките на 7 дни след това.

В рамките на срока на договора

Според новите правила за кредитите, които се предоставят в чуждестранна валута, кредитополучателят ще трябва да бъде предупреден преди подписване на договора, че дължимите погасителни вноски могат да нараснат.

Като алтернатива, може да му бъде дадена възможност да промени валутата при определени условия и по валутния курс, определен в договора за кредит.

Защита при невъзможност за плащане

Депутатите добавиха нов текст, който посочва, че връщането на обезпечението ще бъде достатъчно за погасяването на задължението, ако кредитополучателят и кредитната институция изрично са включили такава клауза в текста на договора.

Когато клиентът не е в състояние да изпълнява задълженията си, собствеността трябва да бъде продадена на възможно най-добрата цена и да се улесни изплащането на оставащите погасителни вноски, така че да се защитят потребителите и да се предпазят от поемане на прекалени дългове за дълги периоди, заявяват депутатите.