Отменя се ефективното наказание затвор при недеклариран пренос на пари и други ценности в рамките на ЕС, предвижда проект за промени в Наказателния кодекс, подготвени от Министерството на правосъдието. Досега всеки недеклариран пренос на пари и ценности в особено големи размери, без значение към коя държава, се наказваше до шест години затвор или глоба в двоен размер на недекларираното имущество.

След влизането в сила на промените в закона на това наказание подлежат само недекларираните преноси от и към страни, които не са членки на ЕС. Недекларираният пренос в рамките на ЕС ще се наказва само с глоба и ще се води административно нарушение.

В проектозакона се уточнява още какво законодателят ще смята за облага в “особено големи размери”. Това е имущество на стойност над 140 минимални работни заплати. След 1 януари, когато минималната работна заплата се увеличава на 340 лева, “особено големите размери” на предмета на престъпното деяние ще са равни на 47 600 лева. Съответно за “големи размери” се смятат 23 800 лева.

Магистратите и досега работеха със същите мерни единици за “голямо” и “особено голямо”, но те не бяха разписани в Наказателния кодекс, а бяха определени с тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 1998 година. Европейската комисия обаче заплаши, че ще съди България за липсата на законово определена квалификация на тези степени. Държавата пое ангажимент да реши проблема до края на 2013 година, но това най-вероятно няма да се случи в срок предвид оставащите по-малко от три седмици преди коледните празници.

Промените няма да засегнат нашумялото разследване на бившия заместник-председател на Народното събрание и на ДПС Христо Бисеров, тъй като досъдебното производство срещу него е започнало преди влизането в сила на промените в НК.

Законопроектът за промени в Наказателния кодекс има за цел да се създадат необходимите инструменти за борба с проституцията при непълнолетните и заснемането и дори гледането на порнографски материали с тяхно участие. След приемането на промените в закона всеки, който гледа порно с участието на лица, ненавършили 18 години, може да получи до 3 години затвор. Остава отворен въпросът как този, който гледа порнография, ще знае със сигурност, че въпросните участници в него не са навършили пълнолетие.

В НК се въвежда и понятието “порнографско представление”. Това “е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на дете или на участието на дете в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм”.

Промените в закона са изготвени, за да изпълнят Директива на ЕС за борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца. Срокът за въвеждането на изискванията на директивата е до 18 декември, а българските власти, очевидно, няма да спазят и този срок.