Банка е отнесла глоба от 3000 лв., защото неин служител не е предоставил на клиент единния европейски формуляр за потребителски кредити. Санкцията е наложена от инспектори на Комисията за защита на потребителите, които са се представили за клиенти.

В края на миналата седмица наказателното постановление е потвърдено от районния съд в Нови пазар, съобщава “Труд“.

На 22 април миналата година инспектор и негова колежка са влезли в банков клон в Нови пазар и са поискали потребителски кредит от 1000 лв. със срок една година. Служителка в банката подробно е обяснила условията, размера на месечните вноски, плюс подробности около застраховката. Цялата нужна информация обаче била предоставена само устно.

“Тайните клиенти” не са получили задължителния стандартен европейски формуляр с преддоговорните условия, както изисква Законът за потребителския кредит. Затова на финала на разговора инспекторът попитал служителката дали това е всичко. Тръгнали си и след минута заедно с трети свой колега разкрили, че всичко е проверка.

“Не става дума за специална кампания, но редовно извършваме подобни проверки по сигнали на потребители”, обясниха от КЗП. Оттам уточниха, че няма друг начин да се установи дали твърденията на потребителя, че не му е представена нужната преддоговорна информация, са верни или не. Преди 3 г. при подобни проверки са глобени 6 трезора, като всички санкции са потвърдени от съда.

Пред съда от проверяваната банка са се опитали да обяснят, че в конкретния случай вече е било започнало отпечатване на формуляра, но станал проблем с принтера. Въпреки това обаче магистратите са приели минималната наложена санкция за основателна. Тя може да бъде обжалвана.

Банките и фирмите за кредити са длъжни да предоставят стандартния европейски формуляр по всеки потребителски кредит от 400 лв. до 147 000 лв. Той съдържа информация за лихви, такси, комисиони и други условия, като целта е тя да бъде сравнима със същите данни, предоставени от друга банка, така че клиентът да избере най-изгодната за него оферта. Освен формуляра клиентът следва да получи и разяснения по него.

За ипотечните кредити също се предоставя формуляр, подобен на този за потребителските. За двата вида кредити клиентът има право да получи безплатно и проектодоговора, за да го обмисли вкъщи, преди да го подпише. Само за потребителските заеми важи разпоредбата, че дори контрактът да е сключен, гражданинът има 14 дни, за да се откаже от него, като върне кредита с дължимата за този период лихва.