Да бъде поета административна отговорност във връзка с недопускането на децата-бежанци от лагера в село Ковачевци до училището в село Калище. Затова настояват от Националната мрежа за децата в писмо, изпратено до Главния прокурор, Министерството на образованието и науката, Комисията за защита от дискриминация, Държавната агенция за бежанците, Омбудсмана, община Ковачевци.

От организацията, обединяваща 125 организации, работещи с деца и семейства, категорично се противопоставят на всякакви практики за манипулиране на децата и настройването им срещу децата-бежанци. От там заявяват, че застават в подкрепа на достъпа на децата-бежанци до образование, закрила и интеграция.

Почти от една година алармираме и настояваме да се предприемат конкретни мерки за децата-бежанци, но отговорните институции продължават да имитират дейност, която не води до ефективни действия за тяхната интеграция, припомнят от Националната мрежа за децата.

Организацията предлага и три конкретни действия, които да бъдат предприети: изработване на Национален координационен механизъм за работа с деца-бежанци; задълбочена директна работа в общностите за промяна на нагласите към бежанците; широка медийна кампания с фокус приемане на мултикултурните различия.