Средствата в размер на 500 млн. лв., които бяха отпуснати на общините от правителствения фонд за развитие на регионите, могат да създадат нови работни места.

Това коментира министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Според министъра, който откри нов социален дом в Карнобат, генерирането на заетост за безработните е един от най-важните критерии, които са залегнали при оценяването на проектите.

Адемов очаква да бъдат ангажирани допълнителен брой хора в случай, че някой проект трябва да бъде продължен и през следващата година.

Министърът сподели, че при такива случаи ще се осигурява допълнителен финансов ресурс, за да се реализират проектите и в тяхната реализация ще бъдат ангажирани още хора.