Eврокомисията започна процедура срещу България заради проблеми с ВЕЦ-ове

Европейската комисия е започнала пилотна процедура във връзка с нарушения при малките водноелектрически централи (ВЕЦ) по българските реки. Това съобщиха от българския офис на Световния фонд за дивата природа - WWF, позовавйки се на съобщение до организацията.

София има срок от десет седмици да предостави информация на Брюксел, след което отговорите на българската страна ще бъдат анализирани. В случай че те са неудовлетворителни, Еврокомисията е възможно да открие наказателна процедура срещу страната.
 
Пилотната процедура е задействана след две отделни жалби, които са обединени от Брюксел. Едната е внесена от риболовен клуб "Балканка", Българско дружество за защита на птиците, Българско каяк общество и други. Другата е от WWF България, Сдружение за дива природа "Балкани" и рибарско сдружение "Балканка" – Благоевград.
 
Според жалбоподателите липсата на адекватен контрол върху ВЕЦ нарушава три евродирективи – за стратегическата екологична оценка, за хабитатите, както и рамковата директива за водите.
 
Нарушенията са свързани с режима на издаване на разрешителни в противоречие с плановете за управление на речните басейни и екологичните оценки към тях, с липсата на контрол от страна на държавата и с факта, че не се оценява комулативният ефект – всяка централа се оценява сама за себе си, без да се отчита ефектът, който централите по една река оказват заедно върху екосистемата.
 
Увреждането на реките има изключително негативно въздействие не само върху природата, но и върху местните общности и хората, чиито занимания или интереси са свързани с водата, например рибари и каякари.
 
Примерите, залегнали в основата на жалбите, са събрани посредством платформата dams.reki.bg, целяща заснемането и описването на реалния ефект върху околната среда, оказван от съществуващите водноелектрически централи. Всеки гражданин е поканен да изпрати снимков и видеоматериал, който след преценка бива публикуван.
 
WWF България вярва, че възобновяемите енергоизточници трябва да бъдат развивани и ползвани. Тяхното изграждане и експлоатиране обаче не бива да става за сметка на биологичното разнообразие или да уврежда по какъвто и да било начин природата. Нуждата ни от чиста енергия не бива да бъде противопоставяно на опазването на природата, е посочено в позицията на организацията.