68% от българите казват, че не са си купили книга в последната година

  Поне 68 процента от българите и техните семейства не са купували книга през последната една година. Това сочат данните от национално представително изследване на "Галъп интернешънъл", съобщиха от агенцията във вторник.

Изследването е проведено сред 819 пълнолетни българи, между 4 и 11 май, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. То е част от изследователската програма на агенцията, независима от външно финансиране.

Тридесет и два процента твърдят, че те или семействата им са купили поне една книга в последните 12 месеца. Известно е, че в такива отговори хората често не са особено искрени, уточняват от агенцията.

Тринадесет процента заявяват, че са вземали книги от библиотека в последната една година, останалите 87 процента твърдят, че не са.

 

Данните показват, че в сравнение с 2010 г., когато "Галъп интернешънъл" отново провери дяловете, процентът на хората, които не са купили нито една книга през последната една година, се увеличава. Засилващата се тенденция към ползване на онлайн литература вероятно също допринася за това увеличение.

Затрудненият достъп до книги е другата ключова причина за отчетените резултати, тъй като възрастните, които по традиция не ползват компютри и предпочитат хартиени издания, вероятно изпитват затруднения с набавянето на книги.

Според данните, делът на четящите закономерно е съставен предимно от млади хора с висше образование, населяващи по-големите градове. Жените, които са купували книги или са взимали от библиотека, са два пъти повече от мъжете.

Почти половината от хората, на възраст между 18 - 35 години са си купували книги през последната година, а една четвърт от най-младите са взимали книга от библиотека. Това се дължи до известна степен на необходимост - за нуждите на образованието, например.