155 поправки в закона за средното образование предлагат от Патриотичния фронт

155 предложения за промени по новия закон за средното образование ще внесе Парламентарната група на Патриотичния фронт, съобщи народният представител от Великотърновски регион доц. Милен Михов. Идеите на патриотите са оформени след проведените от тях поредица от срещи с учители, синдикати,  неправителствени организаии и отделни представители на образователни организации. Те ще бъдат внесени в Комисията по образование към Народното събрание, като крайният срок е 26 февруари. След това предстои всички подадени предложения да бъдат разгледани в комисията преди документът да влезе за второ четене в парламента.

Промени във финансирането на училищата, в образователните степени, въвеждането на мандатност на директорите, регулиране на броя на учебниците, по които децата учат, са част от предложенията на Патриотичния фронт. „За нас е от изключителна важност да се запази завършването на основно образование след 8 клас. Не подкрепяме тази степен да се дава след 7 клас, защото това ще създаде проблеми при кандидатстването и ще увеличи броя на отпадащите ученици. Освен това предлагаме и да бъдат създадени две гимназиални степени. Едната след завършен 10 клас, която ще бъде първа и няма да дава право на завършилите я да кандидатстват в университет. Но пък така ще отговорим на закона, че образованието до 16 г. е задължително. Втората да е след 12 клас”, коментира доц. Милен Михов.

От Патриотичния фронт искат задължително постъпване в детската градина още на 4 г. Патриотите са против закриването на помощните училища и ресурсни центрове и за дефинирането на българските училища зад граница и техните права. „Против сме и финансирането на частните детски градини и училища. Затова пък настояваме за промяна в делегираните бюджети. Там вече е време да бъде направена корекция, която да отчита качеството. Затова настояваме парите да се определят не само от броя на децата, но да се съобразяват и с броя на паралелките, с броя на учителите, средствата за допълнителни разходи – ток, вода, отопление, да станат 40%, т.е. да се качат двойно”, обяснява още депутатът. Доц. Михов е категоричен, че директорите трябва да имат мандат и той да е четири години. Ако покажат качества, мандатът им може да бъде увеличен само с още четири години.

Учебниците са другият сериозен въпрос, който законът трябва да регламентира. В момента учителите избират между три учебника по всеки предмет, но в публичното пространство съществуват мнения на двете крайности. Част от експертите искат само един учебник, други пък настояват за правото на всеки учител да си напише буквар, ако иска и може. От Патриотичния фронт считат, че най-благоприятният вариант е да има един учебник, защото това ще улесни родителите, когато се налага да местят детето си от едно училище в друго. Сега те са длъжни да купят нов комплект учебници, ако училището работи с различни. Същото важи и за учителите, ако те си сменят работата и се налага да започнат да преподават по нови буквари”, категоричен е доц. Михов.

Патриотите настояват за въвеждането на количествени оценки от втори до четвърти клас и за това учениците със слаби резултати да повтарят класа. Крайно време е учителите при пенсионирането си да получават обезщетение не по-малко от 10 брутни заплати, но и учители да стават само тези, които имат нужната професионална квалификация за това. Патриотичният фронт се бори и за това учителската професия да стане регулирана.

„Голямата ни цел е до 2018 г. процентът от Брутния вътрешен продукт, отделян за образование, да достигне 5 %”, споделя депутатът. Другата им идея е законът да не се нарича Закон за предучилищното и училищно възпитание, а просто Закон за народната просвета. Така документът ще създаде приемственост в законодателната основа и ще определи просветата като консолидиращ национален приоритет.