Съдът разхлаби правния възел около проектоплана за парк “Пирин”

  Споровете дали е необходима екологична оценка на проектоплана за управление на Националния парк "Пирин" са напът да се изяснят донякъде, след като тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) реши да отмени решението на служебния екоминистър Ирина Костова от 6 март 2017 г., с което тя се отрече от предишно свое решение – взето на 1 март, че планът на парка не се нуждае от екооценка.

Последвалите на 13 март три решения за допълнения на тези две решения само направиха правната каша около казуса още по-голяма и принудиха съда да раздели жалбите. Така ходът на делата по част от тях зависи от взетото на 2 август 2017 г. съдебно решение.

С него магистратите се произнасят по внесени жалби на фирмата "Пролес Инженеринг", която е изработила проекта и от кметовете на Разлог и Банско. Според съдиите претенциите на жалбоподателите са основателни, тъй като в решението си от 6 марти служебната министърка не е мотивирала защо се отмята от решението си от 1 март, че планът няма нужда от екооценка и може да се разгледа в настоящия си вид от Висшия експертен екологичен съвет. Решението е също така необосновано, издадено е без да са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за случая, посочва тричленният състав на ВАС.

Според съда "процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка следва да се финализира с обоснован и мотивиран административен акт, какъвто към датата на подаване на настоящите жалби не съществува". "Последвалото лавинообразно издаване на последващи и отменящи актове, не дава основание на съда да приеме, че именно оспорваните актове са крайният акт на инициираното пред министъра на околната среда и водите административно производство", допълват магистратите.

Министерството на околната среда и водите е осъдено да заплати по 600 лв. адвокатски разходи на двете общини и 500 лв. на фирмата жалбоподател.

Решението на ВАС обаче може да бъде обжалвано с касационна жалба пред петчленен състав в 14-десетдневен срок от съобщаването му.

От екоминистерството заявиха, че няма да коментират случая, докато съдът не се произнесе и по обжалването на първото решение на Костова, с което тя преценява, че проектопланът за парк "Пирин" не се нуждае от екооценка и на практика заплита целия правен възел около управлението на защитената територия. Това решение се протестира от редица екоорганизации, според които документът трябва задължително да мине през екологична оценка. Тепърва обаче ще се решава дали да се образува дело. МОСВ няма да предприема нищо, докато казусът не се изясни цялостно в съда.

Не става ясно дали МОСВ ще обжалва сегашното съдебно решение и как ще се произнесе ВАС по първоначалния отказ на служебния министър Костова за екооценка, който тя бързо преразгледа след силно негативната обществена реакция и намесата на фактическия й работодател президента. Румен Радев тогава поиска да бъде намерено ново, "прозрачно и отговорно решение, гарантиращо обществения интерес" за националния парк "Пирин" и Костова промени мнението си. Тя дори възложи на дирекцията на Националния парк "Пирин" да изработи екооценка, но случаят остава на трупчета до окончателните решения на съда.

Настоящият екоминистър Нено Димов, който е представител на коалиционния партньор "Обединени патриоти", коментира след встъпването си в длъжност, че няма нужда от екооценка на плана, тъй като не става въпрос за инвестиционни намерения.

"Планът за управление е рамка. В тази рамка могат да бъдат правени инвестиционни предложения и тези инвестиционни предложения могат да бъдат - и само те, поставени на оценка на въздействието върху околната среда. Екологична оценка се прави на нещо, което ще промени средата. Тоест искате да направите лифт, писта или нещо от този род - това е дейност, която ще промени. Самият план за управление не променя нищо", заяви през месец май Нено Димов пред БНР.

Екоминистерството отказва да направи екооценка на плана за парк "Пирин" още през 2015 г., когато на внесено такова искане от страна на екоорганизации, тогавашният зам.-министър на околната среда Бойко Малинов отбелязва, че "плановете за управление на защитените територии, в т.ч. на националните паркове, които се изготвят по реда на Закона за защитените територии, не са включени изрично в списъците на планове и програми на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми".