Русенският университет “Ангел Кънчев” ще има филиал във Видин

  Във Видин се открива филиал на русенския университет "Ангел Кънчев", реши служебното правителство на последното си заседание в сряда.

"Филиалът се открива в регион с демографски и икономически проблеми и с недостиг на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор", обяви говорителят на кабинета Ирина Белчева.

Във филиала на русенския университет във Видин ще се преподават специалностите педагогика на обучението, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, транспорт, корабоплаване и авиация и общо инженерство.

Капацитетът, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 600 студенти.