В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на “Южен поток България” въпреки решение на министъра

Въпреки предприетите от служебното правителство мерки за замразяване работата по проекта "Южен поток", на 18 август тази година в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на проектната компания "Южен поток България" до 397.6 млн. лв. Това действие от страна на ръководството на "Южен поток България" представлява нарушение на решение на министър Васил Щонов от миналата седмица да се прекратят всички действия по проекта до привеждането му в съответствие с европейското законодателство, съобщават от МИЕ.

От ведомството информират, че на 7 август 2014 г. министър Щонов е изпратил писмо до Българския енергиен холдинг с нареждане да се преустановят всички действия по изграждането на газопровода "Южен поток". На следващия ден той се е срещнал с изпълнителните директори на "Южен поток България" и БЕХ. По време на срещата е подчертал необходимостта от прекратяване на по-нататъшни действия по проекта и е набелязал следващи стъпки по привеждане на проекта в съответствие с европейските изисквания.

На 11 август министър Щонов е издал протоколно решение за прекратяване по-нататъшни действия по проекта. В същия ден изпълнителният директор на БЕХ е изпртил писмо до шефа на Газпром Алексей Милер с копие до ръководството на "Южен поток България", с което изрично се разпорежда ръководството на "Южен поток България" да не предприема стъпки към увеличаване на капитала си и да не предприема действия, свързани със започване изпълнение на договора за инженеринг, реализация и строителство на газопровода. Въпреки това, на 12 август ръководството на "Южен поток България" подава заявление за увеличаване на капитала на дружеството, което е вписано в търговския регистър на 18 август.

Проектната компания "Южен поток България" е 50% собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и 50% собственост на "Газпром". Съветът на директорите се състои от пет члена и всички решения се взимат единодушно. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори заедно. Министерството на икономиката и енергетиката вярва, че действията на ръководството на "Южен поток България" не защитават интересите на Българския енергиен холдинг в дружеството и възнамерява да отнесе случая към правоохранителните органи.

Според информация на енергийното министерство увеличаването на капитала само по-себе си не представлява начало на строителството на проекта, а позволява да продължат подготвителните работи по него. Старт на изграждането на "Южен поток" на българска територия ще се осъществи едва след извършване на авансови плащания към изпълнителите на проекта, което е възможно само след подпис и на двамата изпълнителни директори на "Южен поток България".

Служебното правителство подкрепя проекта "Южен поток" на българска територия, но той следва да се реализира единствено при спазване на европейските правила, категорични са от министерството.

През юни Европейската комисия стартира наказателна процедура поради съмнения, че проектът не съответства на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет и при избора на изпълнител за изграждането на българското трасе са нарушени правилата на европейския вътрешен пазар.