Програма “Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието” набира кандидати

Фондация "Америка за България" предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 г. Програма "Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието" среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството на закона.

В първата половина на юни 2016 г. младите юристи ще преминат двуседмично обучение в САЩ, като програмата покрива всички пътни разходи, разходи за настаняване, разходи за храна, застраховка, превод от и на английски език, както и обучителни материали за участниците.

Програмата се финансира от фондация "Америка за България" и се администрира от Института за международно образование.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година.

Критерии за кандидатстване:
  • Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
  • Кандидатите трябва да са съдии, прокурори или адвокати;
  • Кандидатите трябва да имат до 10 години професионален опит като магистрати от граждански съдилища или прокуратури, или като адвокати;
  • Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат в България наученото и да допринасят с работата си за укрепване на независимостта на съдебната система и за издигане на професионалните стандарти в правораздаването;

Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване може да намерите на следния адрес. Повече информация за програма „Младите лидери на България” и компонент „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” може да намерите на интернет страницата на проекта или с е-мейл на: bylp@iie.org