Пеевски победи “Глориент” в съда в Благоевград с подкрепата на Плиний Стари

Контролираната от депутата от ДПС Делян Пеевски "Техномаркет" спечели в Благоевград първата си победа в съдебната битка с международната компания "Глориент". Делото бе за обявяване на нищожна на сделката за продажбата на магазина, който "Техномаркет" използва в града. Тя е сключена през 2006 година, когато "Техномаркет" продаде всичките си магазини в страната на "Глориент". След това веригата за продажба на техника продължи да използва същите обекти, но под наем.

Двете компании се разбираха добре до 2015 година, когато Делян Пеевски стана собственик на "Техномаркет". Тогава веригата спря да плаща наема за обектите, което доведе до завеждане на серия дела из цялата страна за принудително извеждане на "Техномаркет" от обектите. Адвокатите на "Техномаркет" на свой ред заведоха дела за обявяване на сделката от 2006 г. за нищожна. Основният им аргумент е, че магазините и складовете са продадени на "Глориент" на занижени цени.

През април по същия казус Русенският окръжен съд отхвърли иска на "Техномаркет" и обяви, че сделката за продажбата на магазина в Русе е законна, а цената е била пазарна. Сега съдът в Благоевград отсъди точно обратното.

Любопитното е, че в съдебната зала в Благоевград са представени експертизи за цената на сделката. Вещото лице обяви, че тя е близка до пазарната цена по онова време, съобщава правният сайт "Де факто". Експертите установяват, че "Глориент" е платил на "Техномаркет", като част от сумата е преведена по банков път директно на "Техномаркет”, а друга – на третата фирма, чийто дълг е поет и това е осчетоводено. Заключенията бяха приети, но не и от съдия Владимир Ковачев.

Той обяви, че сделката по продажбата е противоречала на добрите нрави, защото е сключена на "чувствително по-ниска" от действителната пазарна цена, съобщава "Де факто". На съдията се е сторило съмнително, че веднага след продажбата продавачът "Техномаркет" е сключил договор за наем за същия магазин с купувача "Глориент”, в което "няма никаква икономическа логика" и е довело до неправомерно облагодетелстване.

Той допълва, въпреки експертизата, че е нямало реално плащане по сделката – направената уговорка "Глориент" да поеме дълга на „Техномаркет” към трети дружества е била фиктивна. Накрая съдия Ковачев заключва, че има "недвусмислени доказателства" за свързаност между физическите лица, участвали като страни по сделките. С това той напълно приема аргументите на защитата на фирмата на Делян Пеевски.

Странното в случая е, че казусите в Русе и Благоевград са напълно идентични, но накрая се стига до две противоположни решения.

Решението на съдия Владимир Ковачев от Благоевград е било изпъстрено с римски сентенции. Той е цитирал Плиний Стари, че solum certum nihil esse certi - "Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно", пише "Де факто". След пирона с Плиний Стари съдия Ковачев е казал: "въпреки тази стара, но "златна" житейска максима”, Окръжният съд в Благоевград, 11 състав, признава иска за нищожност". С това си решение обаче съдът не се произнася по въпроса за собствеността върху магазина, защото такъв иск от "Техномаркет" няма.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.