ЦИК отказа регистрацията на две партии

Централната избирателна комисия отказа регистрацията на две партии - „Другата България” и на една от двете партии БКП, подали документи за участие в изборите.

Според решенията на ЦИК, публикувани на интернет страницата на комисията, партия „Другата България” не е предоставила списъка в подкрепа на регистрацията на партията в структуриран вид на технически носител. Дадено е указание нередностите да бъдат отстранени в срок до 18.00 ч. на 20 август, но това не е било направено.

За участие в изборите са подали документи две партии с името Българска комунистическа партия. Представителят на едната БКП е подал необходимите документи, докато представляващият другата БКП - Крум Захариев не е подал редица документи, включително и такъв, който да удостоверява, че той легитимно представлява партията.

По тази причина е дадено указание документите да бъдат предоставени до 18.00 ч. на 20 август и след като това не е било направено е отказана регистрацията на партията на Захариев.

Така до крайния срок документи са подали и е направена служебна регистрация на 20 партии и 7 коалиции. До 23 август ГД ГРАО ще извърши проверка на подписките, след която ще станат ясни кои партии и коалиции ще участват в изборите.