Фондът за лечение е осъден за отказ да финансира онкологична терапия на дете

Административният съд в София осъди Фонда за лечение на деца заради отказ да финансира лечението на четиригодишния Емил Каров с тежкото онкологично заболяване на костите – сарком на Юинг.

Заради по-добрите прогнози и опит в лечението на това заболяване в чужди клиники семейството се обръща към Фонда за лечение на деца и клиника в Хайделберг, Германия. Фондът обаче бавеше и отлагаше решението, а впоследствие издаде отказ, който беше оспорен от родителите на детето, което междувремнено замина с набрани чрез дарения средства за лечение в Турция.

Отказът се базира на становищата на водещи български експерти. Според българските лекари лечението трябва да започне у нас с химиотерапия, а впоследствие да се решава как да продължи. Детето се нуждае от няколко етапа лечение - неоадювантно химиолечение, ортопедична операция, лъчелечение и химиолечение и автовложна трансплантация.

Националният консултант по детска онкохемотолигя посочва, че при комплексно лечение има шанс за пълно излекуване, като част от етапите могат да се осъществят тук, а за друг - например операцията, няма изразена категорична позиция, че това може да стане у нас.

Сега съдът решава, че отказът е немотивиран и се произнася, че решението трябва да бъде отменено, а Фондът да се произнесе отново по случая. При новото решение Фондът трябва да се мотивира, като конкретно изложи мотиви може ли в България да се извърши цялостно комплексно лечение, в кое лечебно заведение конкретно всеки един етап от лечението може да се осъществи и какво е значението на извършването на комплексното лечение в едно лечебно заведение.

Според съда становищата на български лекари не очертават ясния път на пациента от началото до края на лечението. Също така съдът не е убеден равностойно ли е предлаганото у нас лечение на комплексно лечение в германска клиника.

Отделно протоколите от решенията на Обществения съвет на Фонда са подписани от по-малко от половината членове, като се води, че във вземането на решенията са участвали повече от 2/3 от членовете на съвета.

Обяснението на Фонда, дадено пред съда е, че “много трудно се събират подписите на членовете на Обществения съвет”.

Съдът обаче не приема това обяснение и посочва, че то само свидетелства за проблеми в работата на Фонда.

Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Това е трето съдебно решение срещу отказ на Фонда за лечение на деца да финансира терапиите на деца при управлението на бившия директор Владимир Пилософ.