Финансовото министерство започва проверки във ведомства

Финансовото министерство започва проверки на институциите, които са първостепенни разпоредители с бюджетни средства. От пресцентъра на министерството, ръководено от Румен Порожанов, съобщават, че ще бъде направен анализ на съответствието на задълженията и поетите финансови ангажименти на ведомствата със Закона за бюджета, както и с влиянието им върху бюджетните параметри, включително и върху дефицита на начислена основа.

Одитите ще се извършат от звената за вътрешен одит на съответните ведомства, като същевременно по разпореждане на министъра на финансите контролни органи на Агенцията за държавната финансова инспекция ще извършват и финансови инспекции.

Одитните проверки се координират от заместник-министъра на финансите Теменужка Петкова, която дълги години беше ръководител именно на тази агенция.

Проверките ще продължат до 25 август, а в края на месеца ще бъде готов обобщен доклад за всички проверки.

В последния си работен ден парламентът гласува актуализация на бюджета на Здравната каса, с която осигури допълнителен ресурс от 225 млн. лева за касата. Той трябва да дойде от намаляване на разходите на министерствата.