Трън отхвърли златодобива, но крайната дума е на съда

Повече от половината жители на община Трън отхвърлиха проекта за златодобив в региона, но крайната дума по въпроса ще има съдът, който трябва да се произнесе дали е законна формулировката на местното допитване. Компанията, който иска да добива медно-златна руда – "Евромакс Сървисиз", определи гласуването като "политическо-криминален сценарий", от който се дистанцира, но запазва намерението си да прави бизнес в общината. Президентът Румен Радев пък приветства гражданите, които доказали, че местната демокрация може да функционира успешно.

Въпросът в референдума беше "Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?". От общо 3563 души, имащи право на глас, до урните в неделя отидоха 2081 души, което е 59.7% избирателна активност. Против златодобива се обявиха 1935 души или 92.98 на сто от участвалите в допитването. Подкрепящите инвестиционните намерения са едва 125 души. Невалидните бюлетини са само 21.

Резултатът от референдум може да се обжалва пред съда в 7-дневен срок, но реално това може да направи само общината, тъй като инвеститорът отказа да участва в кампанията и да сформира комитет в подкрепа на своите планове, дистанцирайки се максимално от спора за или против златодобива.

Още преди провеждането на дописването обаче прокуратурата внесе протест срещу формулировката на въпроса, който според нея е незаконосъобразен. Формулировката и на предишния въпрос беше оспорвана и се наложи да бъде променена.

Държавният глава Румен Радев приветства гражданите на община Трън, "които показаха, че местната демокрация в България може да функционира успешно".

"Референдумът е пример за това как отговорни български граждани се самоорганизират, за да защитят правата си и да се произнесат по проблем, не само от местно, но и от национално значение", написа президентът на официалната си Фейсбук страница.

"Вотът на хората в Трън утвърждава здравето и чистотата на природата като основни ценности на нашето общество, в което интересите на гражданите трябва да са приоритет", посочва още държавният глава.

От "Евромакс Сървисиз", която е дъщерно дружество на добивната компания "Асарел", коментираха като "разочароващо за бизнес климата в страната" отклоняването от законово установената процедура за разглеждане на такива инвестиционни проекти. "Вместо в експертен и конструктивен диалог, се оказахме въвлечени в политическо-криминален сценарий, който е абсолютно несъвместим с ценностите на компанията и от който се дистанцираме изцяло. За да избегне напрежението, инвеститорът отказа да се включи в кампанията за референдума и направи съществена промяна в проекта си в отговор на обществените очаквания“, се казва в позицията на дружеството, разпространена до медиите..

Фирмата допълва, че очаква да чуе решението на съда по протеста на прокуратурата срещу пропуските в процедурата по свикване на референдума от общинския съвет.

Референдумът бе организиран заради плановете на дъщерната фирма на "Асарел" "Евромакс Сървисиз" ЕООД да добива злато на територията на общината. Интересното е, че въпросът на референдума не адресира директно проекта, а правомощията на общината.

Дружеството е титуляр на издадено от Министерския съвет разрешение за търсене и проучване на подземни богатства с регистрирано търговско откритие на находище "Трън". Още преди референдума компанията обяви, че отлага проекта за добив в северен участък на Руй планина, докато не убеди в безопасността му трънската общественост.

Дружеството възнамерява да поднови експлоатацията в работилата 40 години мина "Злата", разположена в южния участък. Според инвеститора процедурата за възстановяване на дейността в мина "Злата" не зависи от резултатите от бъдещия местен референдум.

В последните месеци населението от региона беше наплашено, че ще бъдат засегнати уранови залежи при разработването на златната мина. За да убеди хората, че това не е вярно, инвеститорът обеща да направи допълнително проучване, свързано с радиологичната обстановка. Другото парадоксално е, че проектът за златодобив все още дори няма оценка за въздействие върху околната среда, в чиито рамки се дискутират и регулират всички въпроси, свързани с опазването на околната среда.

След излизането на резултатите представителите на “Евромакс Сървисиз" обявиха, че приемат резултатите от местния референдум в Трън като “очаквани на фона на масираната манипулативна кампания сред местното население“.