Тристранката обсъжда важни промени в Закона за държавния служител

Правителството ще разреши на чиновниците да стачкуват ефективно чрез спиране на работа, но забраната за стачни действия при полицаи, военни и служители на съдебната система се запазва - това предвиждат промени в Закона за държавния служител, които ще бъдат разгледани на днешното заседание на Тристранния съвет. Законопроектът е подготвен от социалното министерство и има за цел да разшири правата на държавните служители, които им позволи и сключване на колективен трудов договор. В дневния ред на заседанието са включени два законопроекта и проектите за промяна на седем наредби в областта на социалното осигуряване.

В законопроекта на Социалното министерство се дава право на държавните служители, с изключение на шефовете на дирекции и други ръководни позиции, да провеждат стачка, като уведомят работодателя си не по-малко от седмица преди пристъпване към стачните действия. Без уведомление служителите могат да проведат едночасова предупредителна стачка. При спиране на работата си служителите трябва да присъстват на работното си място и да не пречат на нормалното протичане на дейности, извън служебните им задължения. Участието в стачката е доброволно и никой не може да принуди служител да участва в такава акция.

Стачките се забраняват на полицаи, военни, служители на съда, прокуратурата и следствието.

В дневния ред на Тристранката са промените в Наредбата за отпускане на обезщетения за безработица. С тях се дава право на лицето да подаде заявление за отпускане на такова обезщетение във всяко поделение на НОИ в страната.

Премахва се декларацията, в която лицето посочва банкова сметка за превод на обезщетението, като номерът й ще се попълва в самото заявление. Първата точка в дневния ред на заседанието предвижда разглеждане на промените в Закона за здравното осигуряване, които бяха одобрени на първо четене от здравната комисия в парламента.