Таксиметрови шофьори ще оказват първа помощ

Със специално подготвена демонстрация БЧК сложи началото на проекта „Активна грижа" за оказване на първа помощ по европейски модел. На нея бяха показани възможностите за адекватна наземна и въздушна първа помощ.

Включиха се парамедици и лекари при оказване на първи спасителни действия. Те показаха как координирано и адекватно трябва да реагират при катастрофа медиците и парамедиците с таксиметрова кола, мотор, линейка и хеликоптер.

От следващата седмица БЧК започва разширеното обучение по оказване на първа помощ на 80 таксиметрови шофьори. Всеки таксиметров автомобил от системата на „Активна грижа" ще бъде обозначен за допълнителното си предназначение и ще бъде оборудван със специална чанта за оказване на първа помощ. „Активна грижа" ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери, таксиметрови автомобили, мотоциклети и линейки.

Идеята на проекта възниква след съвместни разговори с представители на Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Целта е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, да се обезпечат максимален брой инциденти с необходимата адекватна помощ, както и да се надградят вече съществуващите възможности.

По предложение на членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи, и на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, в проекта са включени и таксиметровите автомобили. Това е заради потенциала на таксиметровите шофьорите да оказват първа помощ, огромната периферия, която покриват като маршрути и човешката им ангажираност да сигнализират при инциденти и да оказват съдействие до пристигането на специализираните медицински екипи.