Съюзът на съдиите: Промените в съдебния закон са абсурдни и нелепи

  Съюзът на съдиите в България определи като "абсурдни" и "нелепи" голяма част от предложенията за промени в съдебния закон, внесени от ГЕРБ и "Обединени патриоти". Според организацията те представляват пореден опит да се попречи на магистратите да се сдружават свободно, което противоречи на всички демократични принципи.

Във вторник вечерта управляващите внесоха в парламента скандален законопроект за промени в Закона за съдебната власт, с който се забранява външното финансиране на съсловните магистратски организации. Забранява се участието на съдии, прокурори и следователи в управата и контролните органи на различни от техните професионални сдружения. Това поставя под съмнение бъдещето на Съюза на юристите в България, който е най-старата юридическа организация в страната.

Атаката на управляващите несъмнено е насочена срещу Съюза на съдиите в България и Съюза на юристите, които са двете организации с най-критична позиция към съществена съдебна реформа. Целта е да се пресече финансирането за Съюза на съдиите, а Съюзът на юристите да бъде сведен до казионна организация, която не представлява магистратите.

На този фон управляващите предлагат кариерни бонуси за членовете на сегашния компрометиран Висш съдебен съвет. Предложенията за промени в закона предвиждат членовете на ВСС да могат да си изберат в кой съд да се върнат след края на мандата им. Условието е да е от същото ниво в системата, което членове са заемали, преди да влязат във ВСС. Бонусът е значителен, защото позволява преместване от Варна в София (примерно), без да се държи конкурс.

"Внесеният законопроект препятства не само сдружаването на магистрати в техни професионални организации, но и им забранява да участват в управителни органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, каквато организация например е Съюзът на юристите в България. Не е нужно да се излагат доводи защо такава забрана е абсолютно нелепа", се казва в позицията на ССБ за законопроекта.

Съдийската организация напомня, че използва външното финансиране, за да обезпечени провеждането на "професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература".

"Не само Съюзът на съдиите в България, а и останалите професионални организации на съдии и прокурори са използвали проектно финансиране за организиране на такива дейности. Абсурдни и присъщи само на ширещо се в недемократични общества разбиране са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от "чуждо" влияние. Финансовата подкрепа за проекти на български неправителствени организации се извършва в рамките на партньорство, в което много често страна е и българската държава. Много от тези проекти са по програми на институциите на Европейския съюз и по тези програми, освен НПО, финансиране получават и държавни институции", допълват от ССБ.

Ако законопроектът бъде приет, магистратите няма да могат да кандидатстват и за финансиране от Европейския съюз.

ССБ се противопоставя "категорично" и на кариерните бонуси за членовете на ВСС. Организацията напомня, че същото предложение бе отхвърлено от ГЕРБ в предишния парламент, а сега партията го предлага.

"Призоваваме вносителите на законопроекта и парламентарните политически сили, към които те принадлежат, да проявят отговорно и държавническо поведение и да оттеглят така направените предложения. Приемането им за пореден път ще подкопае усилията за утвърждаване на страната ни като европейска държава със стабилен и предвидим правов ред, в рамките на който обществената дискусия се насърчава, а не се препятства и забранява", се казва в позицията на съдийската организация.