Съюзът на съдиите няма да издига и подкрепя кандидати за ВСС

Съюзът на съдиите в България (ССБ) обяви във вторник, че няма да издига и да подкрепя кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). ССБ е взел това решение, за да не се допуска изкуствено разделение на съдийската общност заради ангажиране на съсловни организации в предизборна надпревара.

"Призоваваме съдиите към активност да излъчат за кандидати свои колеги, които са с неопетнена репутация и с принос към утвърждаването на независимостта на съдебната власт и нейното добро управление", се казва в обръщение на съсловната организация.

Организацията е взела решение да зададе едни и същи въпроси на всички кандидати за членове на ВСС. Те са следните:

Считате ли, че сегашното устройство и структура на Висшия съдебен съвет гарантират осъществяването на възложените на този орган от конституцията и Закона за съдебната власт функции?

Какво е становището Ви относно дейността на досегашния състав на ВСС в неговия мандат в следните области:


- защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет;
- осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите;
- избор на председатели на съдилища и техни заместници;
- дисциплинарна отговорност на съдиите;
- превенция на корупцията в органите на съдебната власт;
- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права;
- реформа на съдебната карта?


Каква е оценката Ви за начина на вземане на решения в дейността на сега действащия ВСС, бихте ли променили и какво точно в този процес?

Какво е необходимо да се промени и ако бъдете избрани какви действия ще предприемете за това в изброените вече области?

Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите председатели на ВКС и ВАС и главният прокурор, така че профилът им да съответства на изискванията на закона за заемането на съответната длъжност?

Как бихте постъпили, ако стане невъзможно в следващия ВСС да осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги – избиратели?


ССБ за пореден път отбелязва, че сегашната структура на Съдийската колегия във ВСС не съответства на международните стандарти, според които мнозинството от членовете трябва да са съдии, избрани от съдии. В момента в колегията шестима са избраниците на съдиите, толкова са излъчваните от парламента и двама са председателите на върховните съдилища.

"При така продължаващото несъответствие на структурата на Съдийската колегия на ВСС с установените на международно ниво стандарти е от особена важност, макар и да представляват малцинство в същата колегия, избраните от съдиите в страната техни представители да отговарят във възможно най-голяма степен на установените в закона критерии, а именно да притежават високи професионални и нравствени качества", казват от ССБ.