Съдът окончателно върна на прокуратурата делото срещу Христо Ангеличин

Софийският апелативен съд (САС) окончателно върна на прокурорското спецзвено "Антикорупция" делото срещу бившия зам.-министър на външните работи от Реформаторския блок Христо Ангеличин.

Втората инстанция напълно поддържа констатирания от Софийския градски съд (СГС) "фактически дефицит" по отношение на твърдяното от прокуратурата престъпление по служба на обвиняемия.

Става въпрос за планирано закупуване на телефонни интернет централи на завишени цени и в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за което в края на ноември м.г. сигнал подаде бившия външен министър Кристиян Вигенин. По случая няма нанесена вреда, като от прокуратурата твърдят, че благодарение на действията им била предотвратена щета за бюджета в размер на 429 422 евро.

Малко, след като делото срещу Ангеличин бе внесено в СГС през май обаче, той го върна за отстраняване на пропуски – "непосочване на конкретни обстоятелства, обосноваващи длъжностното качество на обвиняемото лице, непосочване на кои конкретни данни от бланкетната наказателно правна норма са били в нарушение на службата, респективно неизпълнението на служебните задължения, липсата на индивидуализация на всички признаци от обективната страна на престъплението".

Прокуратурата обаче предпочете да протестира пред апелативния съд, вместо да изпълни указанията на първата инстанция. Така се стигна до окончателното връщане на делото от САС.

"В настоящия случай в обстоятелствената част на обвинителния акт е налице фактически дефицит (не се съдържат факти) и липсва индивидуализация на конкретните действия, респективно бездействия, чрез които обвиняемият е извършил инкриминираното престъпление", посочва и втората инстанция.

Според апелативните съдии липсващата фактология от обвинителния акт е "част от предмета на доказване, респективно правната квалификация на деянието".

"Едновременно с това, надлежната конкретизация на престъпния състав с обстоятелствата от предмета на доказване, гарантира правото на обвиняемият да знае в какво точно е обвинен и охранява правото му на защита. Законосъобразен е изводът на първоинстанционния съд по повод констатиран недостатък относно липсата на обосновка и непосочване кои от конкретните данни на бланкетната наказателно правна норма са били в нарушение на служебните задължения, съответно неизпълнение на службата. Никъде в обвинителния акт не е конкретизирано каква е следвало да бъде тази обосновка, като дори в настоящият протест не е взето становище относно визирания от съдията-докладчик порок (конкретно бездействието)", добавя още САС.

Съдът подчертава изрично в определението си, че връщането на делото срещу Ангеличин на прокуратурата "не е проява на излишен формализъм, а добросъвестно съблюдаване на изискванията към съдържанието на обвинителния акт, установени от закона", както и с тълкувателно решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд №2 от 2002 г.

Въпросното обвинение срещу бившия зам.-министър на външните работи бе част от активизацията на прокуратурата по отношения на кадри от предишния кабинет "Борисов" от квотата на "реформаторите".

В случая разследващите твърдят, че Ангеличин е трябвало да организира смяната на телефонни интернет централи в български посолства, като част от План за подготовка на българското председателство на съвета на ЕС през 2018 г.

"Необходимата сума за подмяната на телефонните централи била над определения от ЗОП праг, което е налагало провеждане на открита процедура. Вместо това, а и в нарушение на забраната за разделяне на обществените поръчки, не била проведена обществена поръчка, а Ангеличин разпоредил на ръководителите на 12 задгранични представителства да заплатят незабавно на посочено от него търговско дружество общо сумата от 429 422 евро за закупуване на телефонни централи, с които дружеството не е разполагало и не е могло да достави, поради липса на сертификат. На всеки посланик били изпратени оферта от това дружество за телефонна централа, банковата сметка на дружеството и проформа фактура от дружеството с посочена сума", обявиха от прокуратурата при внасянето на делото в СГС през май.

Малко преди Ангеличин и бившият външен министър Даниел Митов стана обвиняеми за безстопанственост заради сключеното между МВнР и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) споразумение за използването на фирма, която да осигурява самолетни билети, хотелски резервации и пътнически застраховки.