СОС прие лихвите върху прогнозните сметки за вода на софиянци да отпаднат

Отпадане на лихвите върху прогнозните сметки за вода, начислявани от "Софийска вода", прие Столичният общински съвет (СОС).

Предвижда се 30-дневният срок за плащане на задълженията към "Софийска вода" да започне да тече от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството, а не от момента на отчитане, както е сега, посочи Николай Стойнев, един от авторите на предложението, съобщава БТА.

То е част от гласуваните от СОС общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от "Софийска вода".

Според Стойнев начисляването на наказателни лихви представлява глоба, ако например услугата на съответното дружество не е ползвана през определен месец.

Позицията ни, както и за "Топлофикация-София", е принципна и показваме последователна политика, посочи Стойнев.

По думите му е справедливо да се плащат сметки на базата на реалното количество ползвана вода. В момента изчисляването на сметките става веднъж на три месеца.

През останалото време сметките се пресмятат на базата на прогнозно количество изразходвана вода, което не е справедливо, коментира вносителят на доклада. Той изрази надежда ДКЕВР да одобри промяната.