Системата за гласуване на ВСС е неприложима при избори с няколко кандидати

Системата за гласуване на Висшия съдебен съвет е неприложима при избори с няколко кандидати. Това заяви Явор Джонев, зам.-председател на Българската асоциация на софтуерните компании. По думите му не се дава еднаква възможност за избиране.

Джонев бе е един от експертите, които бяха поканени от неправителствени организации при тестването на системната за гласуване на ВСС. Заради редица становища на НПО и публикации в медиите, че гласуването с електронната система не е справедливо, а и е възможно да бъде нарушена тайната вота, председателят на етичната комисия към ВСС Ясен Тодоров покани журналисти и представители на неправителствени организации да се убедят в противното.

Оказа се, че всеки от членовете на ВСС има видимост до пултовете за гласуване на двама свои колеги, които стоят от двете му страни. За да прикрие избора си всеки трябва да закрива с ръка пулта си за гласуване.

Отделно от това системата не може да елиминира възможността всеки член на съвета да гласува последователно със „за” за двама или повече кандидати. Този проблем обаче бил разрешен в правилник, в който е записано, че ако има такъв случай, то от гласуването се изваждат толкова гласове, колкото в повече се дублират.

Според НПО този проблем по-лесно би се решил при гласуване с интегрални бюлетини, които при невалидност ще бъдат извадени от броенето.

Ясен Тодоров обаче не допусна възможността колегите му от ВСС да гласуват „за” няколко кандидати за конкретен пост, защото били хора с високи нравствени качества. Само за няколко месеца обаче в заседанията на ВСС имаше подобни случаи - кандидати получаваха общо повече гласове в подкрепа, от колкото са членовете на съвета.

Председателят на етичната комисия демонстрира как работи самата система и как няма възможност в едно гласуване от един и същи пулт да бъде гласувано два пъти. По сега действащите правила, а и според възможностите на системата при последователно гласуване всеки кандидат разбира веднага колко гласа е получил. Така още при първото гласуване става ясно ако за пост се борят двама души кой би спечелил. Тази неравнопоставеност можело да се елиминира с надграждане на система, което щяло да струва 30 000 евро, посочи Тодоров.

Демонстрацията на системата днес Тодоров заяви, че организирал самостоятелно. Петима негови колеги обаче възразиха за начина, по който беше организирано събитието. В писмо Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Камен Иванов, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев алармираха, че са научили от медиите за събитието.

Решенията, с които се ангажира Висшият съдебен съвет, следва да се вземат по предвидения в закона ред от колективния орган или от неговите постоянни комисии, съобразно тяхната компетентност и мандат, а не от отделни негови членове.

Настояваме всички въпроси, които се отнасят до дейността на ВСС като висш административен орган на съдебната власт, да се поставят на общо обсъждане, както законът повелява и всички членове да бъдат надлежно информирани, пишат петимата членове на съвета.

Те имат същата позиция като НПО и експертите, че системата не може да гарантира едновременно, тайно и при равнопоставеност на кандидатите гласуване при избор, в случаите на участие на повече от един кандидат в изборните процедури. Петимата членове на съвета се обявяват за гласуване с интегрална бюлетина, която може да гарантира законосъобразно гласуване.

В четвъртък Ясен Тодоров ще демонстрира системата пред посланиците от страните членки в ЕС.