Рекордно обезщетение за емблематично антикорупционно дело на прокуратурата

Съдия Петър Сантиров осъди прокуратурата за рекордно обезщетение от 300 000 лева заради вредите, нанесени му вследствие на корупционното дело, по което той окончателно бе оправдан в началото на 2015 г. заедно с бившия военен министър Николай Цонев и финансиста Тенчо Попов.

Софийският градски съд (СГС) прие за "установено по безспорен начин", че задържането му на 1 април 2010 г., последвалото обвинение за подкуп, прекараното време в ареста и разглеждането на делото са причинили на Сантиров редица имуществени и неимуществени вреди, сред които и здравословни.

Затова и освен обезщетението от 300 000 лева, прокуратурата е осъдена да плати на съдията близо 40 000 лева, представляващи разликата в заплатите, които той би получил, ако не бе отстранен от системата, докато бе разследван и съден между април 2010 и януари 2015 г. Държавното обвинение трябва да поеме и разноските на Сантиров за адвокат в размер на 7718 лева.

Той заведе делото по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) през 2016 г., след като Върховният касационен съд (ВКС) окончателно го оправда заедно с Цонев и Попов, заключвайки, че действията на основния свидетел срещу тях – следователят Петьо Петров-Еврото, са "
емблематичен пример за провокация към подкуп". В иска си Сантиров претендираше обезщетение от 500 000 лева.

В решението, с което съдия Невена Чеуз частично удовлетвори иска му, тя се позовава на множество свидетелски показания, както и на две експертни заключения за здравословното състояние на ищеца, както и за размера на невзетите от него заплати по време на корупционното дело.

Стресът покрай делото му отключва тежко заболяване

В исковата му молба се посочваше, че най-тежките вреди, които е претърпял е влошаване на психическото и физическото му здраве, изразяващото се най-вече в отключването на множествена склероза. Тази диагноза е потвърдена и от клиника в Австрия, а с решение на ТЕЛК от 20 май 2015 г. е установена 61% трайна неработоспособност на Сантиров. Заради това и след възстановяването му на работа в СГС в началото на м.г., той е на облекчени условия на труд – намаляване на трудовото му натоварване с 30%.

"Вещото лице е обосновало извод, че неблагоприятните фактори на социалната среда, свързани със стресови ситуации могат да отключат заболяването множествена склероза и моделират хода на нейното протичане като в медицинската документация липсват други причини за отключване на болестта", пише в решението си по този повод съдия Чеуз.

Тя приема за установени и претенциите, че "професионалното име и кариера на ищеца били съсипани, бил изолиран в професионално и социално отношение, не си позволявал да посещава обществени места и, където и да се появявал, бил сочен и коментиран като се чувствал неудобно и унизително".

68 дни "в условия на непрекъснат стрес и душевни терзания"


Освен това СГС констатира, че Сантиров е бил принуден в продължение на 68 дни да пребивава в следствения арест "в условия на непрекъснат стрес и душевни терзания, свързани с чувство на страх, унижение и стрес".

"В тази връзка съдът кредитира показанията на свидетелите Б., Т. и А., които по аналогичен и безпротиворечив начин, в логическа последователност, установяват условията, при които е пребивал ищецът в този арест – в килия в непосредствена близост до други арестанти, чиито мерки за неотклонение сам ищецът е определил и принуден да бъде свидетел на непрестанни заплахи за физическото си състояние и обиди към личността си, страх за личната си безопасност и усещане за накърнено достойнство – "задържаните, които са на неговия етаж непрекъснато отправят заплахи към самия него... беше настаняван отделно от останалите конвоирани лица... беше много подтиснат и много разтревожен, в пълния смисъл на думата смачкан" (показания на свидетеля Б.), "той беше един убит човек... чувал съм как го обиждат... през цялото време си мислех, че този човек ще си сложи край на живота... беше унизен до безобразие български съдия" (показания на свидетеля Т.), "едните заплахи бяха от "Наглите"... ставаше нощно време, беше стресиран... от две съседни килии го заплашваха, че ако се срещнат на каре щели да се разправят по грубия начин" (показания на свидетеля А.)", посочва градският съд в мотивите си по казуса.

Съдия Чеуз отбелязва в решението си, че предвид тежкото заболяване на Сантиров, "съществува вероятност, че при неблагоприятна прогноза, която не може да се предвиди, процентът инвалидизация ще се увеличи, което ще накърни допълнително качеството му на живот".

"С оглед събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства настоящият съдебен състав намира за установено по безспорен начин, че в следствие на воденото срещу ищеца наказателно производство същият е претърпял неимуществени вреди, които по естеството си са многоаспектни и засягат на практика здравословния статус, психическото равновесие, професионална реализация и репутация, промяна в ежедневния стереотип на поведение и начин на живот, неблагоприятни последици, които са пряко свързани с неговите душевен и физически стабилитет доколкото засягат личното чувство на чест и достойнство на човек", заключва съдът.

Решението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване от прокуратурата в двуседмичен срок пред Софийския апелативен съд. До този момент рекордът за обезщетение, присъдено заради незаконните действия на прокуратурата, се държеше от друг магистрат – бившата обвинителка от Лом Вероника Кольова. ВКС ѝ присъди окончателно 150 000 лева заради неуспешно дело, водено срещу нея по обвинение, че съставила неверни доклади за състояние на ломската прокуратура.