Райониране на комари и още 9 обществени поръчки са предадени на ОЛАФ

  Европейската служба за борба с измамите с евросредства ОЛАФ е била сезирана за нередности по десет обществени поръчки за общо 3.8 млн. лв., финансирани от европрограма за трансгранично сътрудничество с Румъния. Материалите за съмнителните процедури са предадени също така на българската и на румънската прокуратура, съобщиха от неправителствения Антикорупционен фонд, който събира сигнали за нередности в държавната администрация.

Най-фрапиращият случай е на поръчка за райониране на популациите комари по река Дунав за над милион лева с една страница неясно техническо задание и спечелена от участникъ с най-висока цена.

Във всички поръчки са оставени само по двама участника, а за доказване на професионалната им компетентност се изисквал само един вече изпълнен проект, без значение от стойността му

Проверката на експертите на фонда е започнала по сигнал за поръчка за географска информационна система за райониране на популациите на комари по българската страна на река Дунав с прогнозна стойност 1 063 955 лева с ДДС. При проверката на поръчката с възложител Асоциация на дунавските общини "Дунав" са установени сериозни неясноти в направеното задание, чиято техническа част е на практика в размер на една страничка. Така написаното задание позволява широко и субективно тълкуване на техническата оферта, която има основна тежест (65%) в крайната оценка. Така поръчката е спечелена от участника, подал най-висока цена - ДЗЗД "Гражданско дружество ГИС Дунав“, а вторият участник е с близо 1/3 по-ниска цена, но е получил едва 8 точки по техническата част. В зависимост от тълкуването на техническата част се оказва, че заданието може да бъде изпълнено и срещу едва 10% от прогнозната стойност на поръчката, твърдят от Антикорупционния фонд.

След последвала задълбочена проверка на най-големите 10 обществени поръчки на въпросната Асоциация на дунавските общини при всички тях са установени сериозни индикатори за манипулиране на проведените процедури и процедурите трябва да бъдат проверени, твърдят от Антикорупционния фонд.

Констатирано е, че във всички десет поръчки печели участникът с най-висока цена, при това близка до прогнозната стойност, а останалите на второ място предлагат с 30-40 на сто по-ниски ценови оферти. Според членовете на разследващата организация, във всички поръчки са отстранени голям брой участници, оставяйки само по двама претенденти, което не позволява да се приложи правилото, че ако средната цена на останалите участници е с 20% по-ниска от тази на победителя, трябва да се на прави допълнителна обосновка.

Установено е също така, че макар обявените прогнозни стойности на поръчките да са високи, изискванията към участниците са изключително ниски.

Във всички процедури е избран критерият "икономически най-изгодна оферта“, като тежестта на техническата оферта е 65%, а тежестта на финансовата оферта едва 35%. Техническата оферта обаче не подлежи на контрол и обжалване, тъй като се оценява субективно, а разликата в оценките между фирмите е фрапираща - 65 към 8 точки, 65 към 7 точки и т.н. (виж снимката). Това дава възможност точките, загубени при техническата оценка, да не могат да бъдат компенсирани по никакъв начин при отваряне на ценовата оферта, смятат от организацията.

Прави впечатление, че във всички процедури, с едно изключение, печели консорциум от фирми, макар и да няма никаква нужда участниците да се обединяват, за да покрият занижените изисквания. Това навежда директно на съмнения за предварително организирана схема, при която едната фирма в обединението е професионалната и действително върши услугата, а другата е "подходящата“, през която се уреждат финансовите взаимоотношения. Още повече, че три дружества печелят по две поръчки от общо десетте, обясняват от фонда.

Според неговите членове подготовката на тези тръжни процедури е извършена така, че да позволява комисия в подходящ състав да може да оцени техническите предложения на участниците по начин, по който ценовите оферти губят тежест и да се създадат условия да се избират офертите с най-високите цени.