Първият избор на Прокурорската колегия за 2018 г. е за шеф на РП-Пловдив

Първият кадрови избор на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за 2018 г. ще е за шеф на Районната прокуратура в Пловдив. Постът се оваканти, след като Гергана Мутафова бе избрана за член на ВСС от парламентарната квота.

Кандидатите са двама - Чавдар Грошев, който е зам.-шеф на РП-Пловдив, а в момента е изпълняващ функциите административен ръководител, и Димитър Беличев, който е бил заместник в районната прокуратура до 1 септември, а от тогава е обвинител в ОП-Пловдив. Изборът е насрочен за 24 януари 2018 г.

От концепциите на двамата става ясно, че Районната прокуратура в Пловдив е добре организирана и функционираща.

Наред с намерението си да продължат добрите практика, двамата кандидати си поставят и няколко цели.

Чавдар Грошев отбелязва, че единственият по-съществен проблем е голямото текучество на кадри – не само на прокурори, но и на разследващи полицаи, като на мястото на напускащите идват хора с недостатъчен опит. „Всичко това оказва негативен ефект върху срочността и качеството на разследването, тъй като дейността на прокуратурата до голяма степен е функция на дейността от работата на полицията“, казва Грошев.

Целите, които си поставя, са качествено изготвяне на прокурорските актове с цел намаляване на броя на върнатите дела за съществени процесуални нарушения; засилване на контрола с цел намаляване на броя на спрените производства; засилване на взаимодействието с други специализирани органи; обучение на прокурори; активизиране на дейността по досъдебните производства, поставени под специален надзор; ефективен контрол, за да се увеличи броят на делата, които приключват за два месеца; по-добро медийно отразяване на резултатите от работата на прокуратурата, защото, по думите му, дейността ѝ не се популяризира в достатъчна степен и обществото си създава погрешно впечатление за работата на обвинителите.

В една огромна част от концепцията си Димитър Беличев обръща внимание на постигнатите до момента добри резултати в работата на РП-Пловдив, отличните взаимоотношения не само между самите обвинители, но и със служителите, полицаите, съдебната охрана и т.н.

Неговите цели са - равномерна натовареност, защото не може едни прокурори да гледат само бързи производства и да са неспособни да разследват икономически престъпления; прозрачност в управлението на районната прокуратура като това ще го осъществи като обсъжда въпросите и проблемите на общи събрания, подобряване на диалога с окръжната и апелативната прокуратури чрез периодични срещи, ефикасна комуникация с МВР; засилване активността по досъдебните производства за корупционни престъпления; всеобхватно използване на механизмите на международното правно сътрудничество; редуциране на броя на върнатите досъдебни производства.