Профил на кандидата за ВСС – съдията говори английски и руски, прокурорът – предимно руски

  Съдебната 2017 г. е различна от съдебната 2012. Предстоят избори за членове на ВСС, в които няма да гласуват делегати, както бе преди. Дори на някои да им се иска и сега да бъде така, всеки магистрат сам ще подкрепя своите представители. Системата има реален шанс да се изчисти отвътре и да произведе нова управленска генерация. Това зависи от решението на всеки един магистрат, без значение дали е административен ръководител или не. Дали и доколко това ще се случи, е в ръцете на 4186 професионалисти. Съгласно обявените списъци от ВСС това са 2237 съдии, 1505 прокурори и 444 следователи.

Процедурните правила също обещават "провеждането на преки избори, с гарантирана тайна на гласуването и информирано свободно волеизявление на всеки съдия, прокурор и следовател". Отличително за процедурата и самата кампания е това, че магистратите сами представят себе си – чрез социалните мрежи, собствени уебсайтове, визитни картички, срещи с общността – нещо, което през 2012 г. бе немислимо. Законът предвижда общите събрания и гласуванията на тях да бъдат водещият принцип, а електронното гласуване – изключение. За първи път прозира възможност във върховния административен орган на съдебната власт да се позиционират не най-удобните, а най-добросъвестните и загрижени за системата личности.

Какъв е профилът на кандидатите в тази кампания?

27 съдии, 12 прокурори и 1 следовател се борят съответно за 6 места в съдийската и 5 места в прокурорската колегия на ВСС. Останалите 11 изборни членове на ВСС трябва да бъдат попълнени от Народното събрание през есента.

 

От кандидатите за съдийската квота 41% са жени, а 59% - мъже. Най-младият е Методи Лалов на 41 години, доскорошният председател на Софийския районен съд, а най-възрастният е на 58 години – Севдалин Мавров, съдия от Върховния касационен съд. Средната възраст на номинираните е 48 години.

Едва 18.5% от тях са административни ръководители. Малко под 1/2 от номинираните представляват софийските съдилища, а другите 51.85% правораздават извън София. Най-голям брой са представителите на районните съдилища – 11 души, следвани от върховните и апелативните съдии. При прокурорите не е налице доминиращо представителство на инстанция, номиниран е само един представител на ниво районна прокуратура – Гергана Мутафова, която е административен ръководител на РП Пловдив. Тя е подкрепена и от най-голям брой свои колеги, 153 души. При съдиите кандидатурата, получила най-високо доверие, е на Емил Дечев – общо 150.

Във владеенето на чужди езици сред съдиите на първо място се нарежда английският (74%), последван от руски (62%), френски (26%) и немски (15%).

В прокурорската квота жените са значително по-малко от мъжете – 38% срещу 62%. Най-младият кандидат е Гергана Мутафова (42 години), а най-възрастният е Мери Найденова – на 63 години. Тук 38% от номинираните понастоящем са административни ръководители. 61% от предложените кандидати са от столични прокуратури, а 39% от други краища на България.

Най-много кандидати от държавните обвинители говорят руски като чужд език (85%), последван от английски (46%), френски (15%) и немски (8%).

От всички номинирани най-много са завършили СУ "Св. Климент Охридски" – 29 души. По двама са завършили НБУ, БСУ, ПУ "Паисий Хилендарски". По един юрист има от Академията на МВР, УНСС, ЮЗУ, РУ "Ангел Кънчев" и Икономическия университет – Варна.

Кандидатът на следователите, настоящ ръководител на НСлС, Евгени Диков бе подкрепен от 17 души, а изслушването му пред гилдията се състоя на 13 май. На 20 май предстои и самото гласуване.