Премиерът и осем министри са в несъвместимост с постовете си

На интернет страницата на президентската институция могат да бъдат намерени декларациите с пълното им съдържание на служебния министър-председател Георги Близнашки и на членовете на служебното правителство - Румяна Коларова, Мирослав Ненков, Николина Ангелкова, Даниел Митов и Евгения Раданова, подадени в изискване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това се посочва в съобщение на прессекратариата на президента

По-рано днес се появи информация, че премиерът Георги Близнашки и четирима министри са се възползвали от правото си по Закона за защита на личните данни да скрият декларациите си за конфликт на интереси. Шестима министри в служебния кабинет са посочили, че са в ситуация на несъвместимост с поста, който заемат. До месец от встъпването им в длъжност министрите трябва да подадат и втора декларация - за наличие или отсъствие на частен интерес.

Премиерът Георги Близнашки, министрите - на образованието Румяна Коларова; здравният Мирослав Ненков, на транспорта - Николина Ангелакова и на външните работи - Даниел Митов, са се възползвали от становище на Комисията за защита на личните данни от януари 2009 г.

Пред Дарик Мария Крумова, началник отдел Правни становища в комисията, обясни, че тези декларации съдържат чувствителни данни. През 2009 г. е отправено искане за тълкуване от страна на различни институции дали не се разкриват лични данни с публичното оповестяване на декларациите.

„За всички тези държавни институции, които тогава са се обърнали към нас, са искали да получат някакво тълкувание какво означава спазване на Закона за защита на личните данни и нашето становище е точно в този смисъл - ние сме казали, че органът трябва да поиска такава декларация от лицето, а съответно впоследствие публикуването на декларацията като пълен текст в известен смисъл противоречи на принципите за обработване на лични данни", каза специалистът и уточни:

„Защото в тези декларации се посочва много конкретна информация, която лицето декларира пред органа, който го назначава, за да встъпи в тази длъжност, а самата информация, която се съдържа в декларацията, ако се публикува за широката общественост, т.е. на интернет страницата, би могла да стане достояние на неограничен кръг от хора. Тогава вече самото лице декларатор трябва да каже в отделна декларация дали е съгласно така декларираните обстоятелства да бъдат публикувани в интернет или следва да бъдат заличени. Това е право на самото лице", обясни още Крумова.

Мария Крумова посочи, че всеки гражданин, който иска да се запознае с непубликуваните декларации, може да го направи по Закона за достъп до обществена информация.

Според Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси министрите не могат да заемат друга държавна длъжност, нито да развиват търговска дейност или пък да участват в ръководството на неправителствени организации. Забранена е всяка свободна професия, с изключение на научна и преподавателска дейност и упражняване на авторски права.