Правосъдното министерство предлага централен регистър за всички пълномощни

Всички нотариално заверени пълномощни, включително издадените в малките населени места, да бъдат незабавно вписвани в централния регистър на Нотариалната камара. Това предвиждат промените в Наредбата за нотариалните архиви, изготвени от Министерството на правосъдието. Целта е пресичане на имотните измами.

Целта е кметовете на малките населени места да бъдат длъжни да въвеждат данните от пълномощните, а после нотариусите да имат възможност да проверяват в системата дали тези пълномощни са реални или фалшиви. Промените са провокирани от зачестилите схеми за имотни измами с фалшиви пълномощни, заверени в малките населени места.

Промените ще дадат ограничено право на достъп до регистъра на кмета, секретаря на общината и кметския наместник. Този достъп ще се полага, когато в населеното място няма нотариус или районен съд. Кметовете ще имат достъп само до документите, които те са въвели, което елиминира риска от разгласяване на информация.

Информационната система на Нотариалната камара е създадена през 2009 г. и от тогава са въведени извлечения от около 280 хиляди пълномощни за разпореждане с недвижими имоти и оттегляния на такъв тип пълномощни.

Законът за нотариусите и нотариалната дейност дава на местната власт (когато в града/селото няма нотариус или съд) възможност да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имоти в информационната система на Нотариалната камара.

"В последните години се констатираха много случаи с представяне на фалшиви пълномощни не само пред нотариус, а и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На практика остана възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи – пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност. Извършването на справки по телефон за автентичността на пълномощните не е легално предвидена процедура и няма никаква доказателствена стойност", се казва в мотивите на министерството.