Подготвят автоматично увеличение на минималната заплата

Нови правила за минималната заплата трябва да влязат в сила от следващата година. Целта е увеличаването на размера й да стане по-гъвкаво. Предложението идва от министъра на труда и социалната политика, съобщава Нова телевизия.

От много време много власти се опитват да обвържат минималното възнаграждение с конкретни параметри - например производителност на труда, инфлация или други икономически характеристики. Това е и идеята на социалния министър Йордан Христосков. Въпросът е доколко предложението би могло да бъде одобрено от работодатели и синдикати.

„Що се отнася до наредбата и определяне на механизъм за минималната работна заплата, аз съм привърженик на точните механизми, на автоматичното определяне, а не по политически, конюнктурни съображения", коментира Христосков. „Затова ще дам ход на разговорите по тази наредба. Ако бъде постигната договореност, тя ще бъде представена за приемане".

От социалното министерство уточниха, че по съдържанието на наредбата се работи със социалните партньори и тя все още е на етап договаряне, като стана ясно, че има различия по отношение на някои критерии.

Социалният министър ще предложи пакета от мерки и се очаква, ако бъде приет от следващото правителство, той да влезе в сила от следващата година. Министър Христосков каза обаче, че ще се възползва категорично от правото си сам да определи с колко да се увеличат минималните осигурителни прагове в онези сфери, в които синдикати и работодатели не са се договорили.