Парламентът ограничи правата на ЧСИ-тата и даде по-големи на длъжниците

Депутатите от всички партии в парламента приеха на първо четене законови промени, ограничаващи правомощията на частните съдебни изпълнители.

Наред с това промените значително увеличават правата на задлъжнелите лица. 

Те ще могат да обжалват оценката на техни вещи при публичен търг, както и отказите за спиране на принудително изпълнение. Възражения ще могат също така да спират процеса по изпълнение.

Въвежда се и абсолютна давност от 10 години на частните задължения.

Ако в този период не са погасени, те ще отпадат. Така ще се прекратят и случаите на наследен дълг.

Банките вече няма да могат да се снабдяват привилигировано със заповед за незабавно изпълнение. Ищецът пък ще трябва задължително да посочва банковата си сметка, с цел да се улеснят доброволните плащания.

Ще бъде удължен и срокът, в който длъжникът може да бъде призован като ответник в съда. Той ще трябва да бъде потърсен поне три пъти на посочения по делото и на настоящия си адрес, като едно от посещенията трябва да е в неприсъствен ден.  

Промените предвиждат и промяна в определянето на несеквестируемия доход

- минималните средства за издръжка, които не могат да бъдат взети от длъжника. Той ще бъде обвързан с размера на минималната работна заплата, а удържането на сумите ще се извършва по ред, определен от Министерски съвет.

Сборът на таксите по изпълнението на частните съдебни изпълнители пък няма да надвишава размера на задължението. В случай на връщане на задължението в доброволния срок, длъжниците ще бъдат освобождавани от такса.

Първоначалната доброволна вноска по задължението се сваля от 30 на 20% от целия му размер.

Предвижда се и увеличаване на представителите на Министерството на правосъдието в състава на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители.

ЧСИ също така ще бъдат задъжени служебно да вдигат запорите и възбраните върху имуществото на длъжниците,

при влязло в сила разпореждане за приключване на изпълнителното производство.

За да са защитени интересите на различните страни, вещо лице ще се назначава при определяне на цената на недвижимо имущество на длъжника, както и при движимо на стойност над 5000 лева.

Законовите промени още засягат подобряване на процеса по електронни запори, електронни публични търгове и регламентиране на принудително изпълнение върху марки, патенти, промишлен дизайн и обекти на индустриална собственост.

Измененията в Гражданско-процесуалния кодекс са част от 4 различни законопроекта - на БСП, Воля, ГЕРБ и Обединени патриоти.

Другата парламентарно представена сила, ДПС, също обяви подкрепата си за промените.

Тази сутрин парламентарния лидер на най-голямата партия ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че е постигнат консенсус за гласуването на първо четене. Оттук нататък законовите промени ще бъдат прегледани и от експерти.

"Показахте, че сте на страната на обществения, а не на страната на частния икономически интерес.

Показахте, че политиците могат да изоставят политическите спорове и да отидат при проблемите на техните избиратели, да ги чуят и да ги решават”, обърка се към народните представители омбудсманът Мая Манолова.

Тя още бладодари на депутатите, че в законопроектите са взети предвид предложения дошли от нея и граждански организации за "ограничаване на свръх правомощията на частните съдебни изпълнители, на банките и на монополните дружества".