НС бърза да махне касационния контрол по дела за ОВОС на важни обекти

  С ударна скорост парламентът ще се опита да одобри до края на месеца промените в Закона за опазване на околната среда, с които се дава "бърза писта" за строежа на магистрали, ядрени централи и други обекти от важно национално значение. В сряда депутатите гласуваха промените на първо четене със 103 гласа "за" от всички парламентарни групи. Единствено депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката и енергетиката Делян Добрев е гласувал "против". По-голямата част от групата на БСП са се въздържали (26 депутати). Христо Гаджев от ГЕРБ също е гласувал "въздържал се", показва предоставената справка от парламента на Mediapool.

Предвижда се премахване на касационната инстанция по дела срещу решения за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет. Произнасянето на съда по жалба пък ще има краен срок от шест месеца. В момента производството е на две съдебни инстанции и няма срок за произнасяне на съда.

Вносители на поправките са трима депутати от ГЕРБ – председателят на правната комисия Данаил Кирилов, бившият министър на околната среда Ивелина Василева и Станислав Иванов. Проектът бе внесен в деловодството на Народното събрание на 11 юли, два дни по-късно мина през водещата екокомисия в НС и на 19 юли вече бе гласуван на първо четене в пленарна зала, без до момента да е имало каквото и да е обществено обсъждане.

"С голям позитивизъм приемам предложенията за промени в закона", каза министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Според него по този начин гражданите и природозащитните организации не се лишават от право да обжалват, защото се запазва съдебния контрол, но на една инстанция, като по този начин значително се съкращава срокът за произнасянето на съда по жалбите.

Нанков даде пример, че сега има дела, които се проточват с години и се бави реализацията на инфраструктурните проекти. За пример беше даден пътен възел "Плодовитово", който осъществява връзката между магистралите "Тракия" и "Марица". Няколко години продължи и делото за обхода на Габрово, който е първата фаза от изграждането на бъдещия тунел под Шипка.

Гласуването бе претупано без дебати. БСП се закани между двете четения да предложи ограничен ОВОС и за частните инвеститори.

"Уважаваме, подкрепяме желанието за "бърза писта", но искаме да има и равнопоставеност между страните, защото сега държавата ще е едни гърди напред, а какво ще кажем за частните инвеститори, които имат същите инвестиционни намерения?", коментира Манол Генов от БСП.

Според информация на Mediapool сегашните промени се правят заради строежа на магистрала "Струма", по който има спор с правозащитни организации относно трасето, а тепърва предстоят обществени обсъждания и на доклада по ОВОС. Правителството очаква то да бъде обжалвано в съда от екоорганизации, които вече внесоха официална жалба в Европейската комисия относно трасето.

Ивайло Хлебаров от екосдружение "За Земята" коментира пред Mediapool, че е възможно случаят "Кресна" да е накарал управляващите да предложат законовите промени, с които се премахва касационното обжалване на еконормите. "Това е опасен прецедент, който ограничава достъпа до правосъдие", каза Хлебаров. Според него тези промени показват по един безспорен начин, че България не желае да спазва европейското природозащитно законодателство.

Организацията "Програма Достъп до информация" публикува позиция, в която изтъква, че законопроектът е в драстично нарушение на българската конституция, международното право и законодателството на ЕС.

"Буди недоумение законодателният подход, при който от съдебно обжалване пред касационна инстанция се изключват инвестиционни предложения за обекти от национално значение, а обратно – остава такова обжалване за по-малките и незначителни инвестиционни предложения", посочва организацията.

Абсурд е също така, че дори от мотивите към законопроекта не става ясно колко и кои са обектите с национално значение, по отношение на които се изключва касационното обжалване.

Според вносителя на законопроекта Данаил Кирилов съдът се произнася на една инстанция по оценката за въздействие на околната среда и в Германия, а промените са съобразени с европейското законодателство.

Предложението на тримата депутати от ГЕРБ е решенията на първоинстанционния съд по ОВОС да са окончателни за обекти от национално значение, които са определени с акт на Министерския съвет. Освен магистралите, такива са също жп участъци, електропроводи, газопроводи, ядрената централа в Козлодуй и площадката за втората АЕЦ в Белене, язовири, граничните пунктове, оградата по границата с Турция, околовръстното шосе на София, Рилският манастир и други.

Приемането на поправките би прекратило практиката чрез поредица от обжалвания да се спира реализацията на инвестиционни проекти от национално значение, каза Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по екология.

Тези обекти трябва да са преминали всички съгласувателни процедури, включително етапите по уведомяване на компетентните органи и засегнатото население, преценка за необходимостта от ОВОС, извършване на консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада, оценяване на неговото качество, организиране на обществено обсъждане и вземане на решение, както и осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС.

Посочените етапи гарантират участието на обществеността, което е задължителна и съществена част от процедурата по ОВОС, посочват вносителите на законопроекта.

Според тях регламентираните изисквания позволяват изразяване на общественото мнение към извършената оценка на най-ранен етап, като е уредена и процедурата за обжалване.